Định nghĩa, tính chất và ứng dụng của quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Chào mừng quý đọc giả đến với vatly.edu.vn, trang web hàng đầu dành cho những ai đam mê và muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới vật lý. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ khám phá một trong những nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất trong cơ học – Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

Đây không chỉ là một khái niệm lý thuyết mà còn có ứng dụng thiết thực trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, xây dựng và nhiều ngành công nghiệp khác. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu về quy tắc này để hiểu rõ hơn về cách thế giới vật lý hoạt động.

Thí nghiệm quy tắc hợp lực song song cùng chiều

thi-nghiem-quy-tac-hop-luc-song-song-cung-chieu

Thí nghiệm về quy tắc hợp lực song song cùng chiều nhằm minh họa cách xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng lên một vật. Dưới đây là một dàn ý chi tiết cho thí nghiệm này, bao gồm mục đích, nguyên tắc, thiết bị cần thiết, quy trình thí nghiệm và cách phân tích kết quả.

Chuẩn bị:

 1. Một đoạn thước dài có độ cứng và nhẹ
 2. Lực kế
 3. Hai quả nặng có khối lượng khác nhau
 4. Dây treo
 5. Giá đỡ

Cách tiến hành:

Bước 1: Chia đoạn thước làm hai phần bằng nhau, đánh dấu điểm O là trọng tâm. Dùng lực kế móc vào điểm O để treo thước lên giá đỡ sao cho thước nằm ngang.

Bước 2: Gắn một quả nặng vào một đầu của thước bằng dây treo. Ghi lại giá trị của lực F1 được chỉ bởi lực kế. Gắn thêm quả nặng thứ hai vào đầu thước còn lại. Ghi lại giá trị của lực F2 được chỉ bởi lực kế.

Bước 3: Tháo quả nặng thứ hai ra và di chuyển quả nặng thứ nhất đến vị trí mới sao cho thước vẫn nằm ngang. Ghi lại giá trị của lực F3 được chỉ bởi lực kế.

Kết quả: F2 = F1 + F3

Quy tắc: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Lưu ý: Thí nghiệm cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo độ chính xác của kết quả. Cần chọn hai quả nặng có khối lượng khác nhau để dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của lực F3.

Ứng dụng: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như:

 • Kỹ thuật: Tính toán lực tác dụng lên các bộ phận của máy móc, thiết bị.
 • Vật lý: Giải thích các chuyển động của vật chịu tác dụng của nhiều lực.
 • Khoa học tự nhiên: Tính toán lực hấp dẫn giữa các vật thể.

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

quy-tac-hop-luc-song-song-cung-chieu

Khái niệm và đặc điểm

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều là một nguyên lý cơ bản trong cơ học, giúp xác định hợp lực khi hai lực đồng quy, song song và cùng hướng tác động lên một vật. Quy tắc này có các đặc điểm cơ bản sau:

 • Hợp lực: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều với hai lực ấy. Độ lớn của hợp lực bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần:
 • Điểm đặt của hợp lực: Vị trí của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy. 

Công thức tính hợp lực

Để xác định hợp lực (\( F \)) của hai lực (\( F_1 \) và \( F_2 \)), ta sử dụng công thức:

\[ F = F_1 + F_2 \]

Để xác định vị trí của hợp lực, ta thường sử dụng nguyên lý momen. Nếu \( d \) là khoảng cách giữa hai lực và \( d_1 \) là khoảng cách từ hợp lực đến lực \( F_1 \), ta có:

\[ F_1 \times d_1 = F_2 \times (d – d_1) \]

Ví dụ

Giả sử có hai lực \( F_1 = 5\,N \) và \( F_2 = 15\,N \) tác động song song và cùng chiều lên một vật, cách nhau 4 mét. Hợp lực sẽ là \( F = F_1 + F_2 = 20\,N \). Để tìm vị trí của hợp lực so với \( F_1 \), ta giải phương trình momen:

\[ 5 \times d_1 = 15 \times (4 – d_1) \]

Giải phương trình này, ta có thể tìm được \( d_1 \), khoảng cách từ lực \( F_1 \) đến điểm đặt của hợp lực.

Điều kiện để cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-chiu-tac-dung-cua-ba-luc-song-song

Để một vật chịu tác dụng của ba lực song song cân bằng, cần thỏa mãn hai điều kiện sau:

 • Ba lực phải đồng phẳng: Điều này có nghĩa là ba lực phải nằm trên cùng một mặt phẳng. Ví dụ, ba lực tác dụng lên một thanh nằm ngang sẽ đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trên mặt phẳng ngang chứa thanh.
 • Hợp lực của hai lực bất kỳ phải cân bằng với lực thứ ba: Điều này có nghĩa là hợp lực của hai lực bất kỳ phải có cùng giá, cùng chiều và cùng độ lớn với lực thứ ba. Ví dụ, nếu một vật chịu tác dụng của ba lực F1, F2 và F3, với F1 và F2 cùng chiều, thì F3 phải có cùng giá, cùng chiều và có độ lớn bằng F1 + F2 để vật cân bằng.

Biểu đồ tư duy về quy tắc hợp lực song song cùng chiều

so-do-tu-duy-ve-quy-tac-hop-luc-song-song-cung-chieu

Sử dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều trong thực tiễn.

ung-dung-quy-tac-hop-luc-song-song-cung-chieu-trong-thuc-te

 • Thiết kế cầu: Cầu chịu tải trọng lớn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm trọng lượng bản thân, trọng tải xe cộ và người đi bộ. Các kỹ sư sử dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều để tính toán tổng hợp các tải trọng này và thiết kế cầu đủ mạnh để chịu được.
 • Thiết kế máy móc: Máy móc thường có nhiều bộ phận chuyển động chịu tác động của nhiều lực song song cùng chiều. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều được sử dụng để tính toán tổng hợp các lực này và thiết kế máy móc có độ bền và hoạt động hiệu quả.
 • Hệ thống ròng rọc: Ròng rọc là một hệ thống gồm các bánh xe có rãnh được sử dụng để thay đổi hướng của lực hoặc để nâng vật nặng. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều được sử dụng để tính toán lực cần thiết để kéo vật nặng bằng hệ thống ròng rọc.
 • Đạp xe: Khi đạp xe, người đạp tác dụng một lực song song cùng chiều lên bàn đạp. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều được sử dụng để tính toán tổng hợp các lực do các bàn đạp tạo ra và xác định tốc độ của xe.

Bài tập ứng dụng về quy tắc hợp lực song song cùng chiều

bai-tap-ung-dung-ve-quy-tac-hop-luc-song-song-cung-chieu

Trắc nghiệm

Câu 1: Hai lực song song cùng chiều có độ lớn F1 và F2. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

A. F1 + F2

B. F1 – F2

C. √(F1^2 + F2^2)

D. F2 – F1

Đáp án: A. 

Câu 2: Một vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều có độ lớn F1 = 20 N và F2 = 30 N. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

A. 10 N

B. 50 N

C. 40 N

D. 60 N

Đáp án: B. 

Câu 3: Một thanh AB dài 1 m có trọng lượng 10 N được đặt nằm ngang trên hai giá đỡ tại A và B. Người ta treo một vật nặng 5 N vào điểm C trên thanh, cách A 0,4 m. Hợp lực của hai lực tác dụng lên thanh AB có độ lớn là:

A. 10 N

B. 15 N

C. 5 N

D. 20 N

Đáp án: C. 

Câu 4: Một vật chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều có độ lớn F1 = 10 N, F2 = 20 N và F3 = 30 N. Hợp lực của ba lực này có độ lớn là:

A. 60 N

B. 40 N

C. 50 N

D. 70 N

Đáp án: A. 

Câu 5: Một vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều có độ lớn F1 và F2. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với:

A. Độ lớn của hai lực

B. Khối lượng của vật

C. Trọng lượng của vật

D. Diện tích của vật

Đáp án: A. 

Câu 6: Một thanh AB dài 2 m có trọng lượng 10 N được đặt nằm ngang trên hai giá đỡ tại A và B. Người ta treo một vật nặng 5 N vào điểm C trên thanh, cách A 0,6 m. Hợp lực của hai lực tác dụng lên thanh AB có giá cách điểm A một đoạn là:

A. 0,8 m

B. 1,2 m

C. 0,4 m

D. 1,6 m

Đáp án: C.

Câu 7: Một vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều có độ lớn F1 = 20 N và F2 = 30 N. Hợp lực của hai lực này có giá cách giá của lực F1 một đoạn là:

A. 0,6 m

B. 0,4 m

C. 0,8 m

D. 0,2 m

Đáp án: D. 

Câu 8: Một vật chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều có độ lớn F1 = 10 N, F2 = 20 N và F3 = 30 N. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa giá của lực F1 và F3 thành những đoạn tỉ lệ nghịch với:

A. 1:2:3

B. 3:2:1

C. 2:3:1

D. 1:3:2

Đáp án: A. 

Câu 9: Một thanh AB dài 1,5 m có trọng lượng 20 N được đặt nằm ngang trên hai giá đỡ tại A và B. Người ta treo một vật nặng 10 N vào điểm C trên thanh, cách A 0,6 m. Hợp lực của hai lực tác dụng lên thanh AB có giá cách điểm B một đoạn là:

A. 0,9 m

B. 0,6 m

C. 0,3 m

D. 1,2 m

Đáp án: B. 

Tự luận

Bài tập 1. Hai người cùng kéo một chiếc xe theo cùng một hướng, người thứ nhất tác dụng lên xe một lực 30 N, người thứ hai tác dụng lên xe một lực 20 N. Hỏi hợp lực tác dụng lên xe là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 • Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều với hai lực thành phần.
 • Độ lớn của hợp lực là: F = F₁ + F₂ = 30 N + 20 N = 50 N

Vậy hợp lực tác dụng lên xe là 50 N.

Bài tập 2. Một vật có khối lượng 5 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang. Hai người cùng đẩy vật theo cùng một hướng, người thứ nhất tác dụng lên vật một lực 10 N, người thứ hai tác dụng lên vật một lực 15 N. Hỏi gia tốc của vật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Hợp lực tác dụng lên vật là: F = F₁ + F₂ = 10 N + 15 N = 25 N

Theo định luật II Newton, ta có: F = m.a

=> a = F/m = 25 N / 5 kg = 5 m/s²

Vậy gia tốc của vật là 5 m/s².

Bài tập nâng cao

Bài tập 1: Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động trên đường. Lực kéo của động cơ ô tô là 2000 N, lực cản của mặt đường là 500 N. Hỏi gia tốc của ô tô là bao nhiêu?

Bài tập 2: Hai người cùng kéo một chiếc thuyền theo cùng một hướng, người thứ nhất tác dụng lên thuyền một lực 40 N, người thứ hai tác dụng lên thuyền một lực 30 N. Hỏi hợp lực tác dụng lên thuyền là bao nhiêu?

Bài tập 3: Một vật có khối lượng 2 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang. Một người tác dụng lên vật một lực 10 N theo phương ngang. Hỏi vật có chuyển động hay không?

Như vậy, qua bài viết này tại vatly.edu.vn, chúng ta đã cùng nhau khám phá và hiểu sâu hơn về Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – một nguyên lý cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trong cơ học.

Hy vọng rằng, những kiến thức và thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý đọc giả áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả, từ đó mở ra những cánh cửa mới trong việc ứng dụng và nghiên cứu vật lý.

Đừng quên theo dõi và truy cập vatly.edu.vn thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích và thú vị về thế giới vật lý. Chúng tôi rất mong được đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá và học hỏi không ngừng này.