Quá trình đẳng tích: Định luật Sác-lơ và ứng dụng trong Vật lý 10

Chào mừng bạn đến với vatly.edu.vn – trang web hàng đầu về kiến thức và tài liệu vật lý. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn quá trình đẳng tích, một khái niệm cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong nhiệt động học.

Quá trình đẳng tích không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thay đổi của các hệ nhiệt động mà còn có nhiều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống và các ngành công nghiệp. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về quá trình này để nắm bắt những kiến thức nền tảng và ứng dụng thực tế của nó.

Hiểu về quá trình đẳng tích trong nhiệt động học

Hiểu về quá trình đẳng tích trong nhiệt động học

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí mà thể tích của nó không thay đổi. Trong quá trình này, các yếu tố khác như nhiệt độ và áp suất của khí có thể thay đổi, nhưng thể tích của khí được giữ cố định.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn có một ống tiêm chứa đầy khí, và bạn bịt kín đầu kim lại để không khí không thể ra ngoài. Nếu bạn đun nóng ống tiêm, khí bên trong sẽ nóng lên và áp suất sẽ tăng, nhưng vì thể tích của ống tiêm không thay đổi, nên đây là một ví dụ về quá trình đẳng tích. Ngược lại, nếu bạn làm lạnh ống tiêm, nhiệt độ khí sẽ giảm và áp suất cũng sẽ giảm, nhưng thể tích vẫn không thay đổi.

Định Luật Sác Lơ

Bạn có bao giờ tự hỏi mối quan hệ giữa áp suất và thể tích của chất khí như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, hãy cùng Marathon Education tìm hiểu về định luật Sác Lơ, một trong những nguyên lý cơ bản của nhiệt động học.

Thí nghiệm minh họa định luật Sác Lơ

Thí nghiệm minh họa định luật Sác Lơ

Để chứng minh định luật Sác Lơ, chúng ta cần thực hiện một thí nghiệm đơn giản và nhanh chóng. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị các dụng cụ sau:

 • Áp kế
 • Nhiệt kế
 • Chậu nước nóng
 • Thang đo
 • Xi lanh chứa khí
 • Pittông cố định
 • Giá đỡ

Các bước thực hiện thí nghiệm:

 • Đặt xi lanh chứa một lượng khí nhất định vào chậu nước nóng.
 • Quan sát và ghi lại sự thay đổi áp suất và nhiệt độ bằng nhiệt kế và áp kế.
 • Đảm bảo rằng thể tích của khí trong xi lanh không thay đổi trong suốt quá trình thí nghiệm.

Kết quả và ý nghĩa:

Kết quả cho thấy tỷ số giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí nhất định luôn không đổi khi thể tích không đổi. Điều này chính là nội dung cốt lõi của định luật Sác Lơ. Qua thí nghiệm này, chúng ta có thể thấy rằng áp suất của khí tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối khi thể tích được giữ nguyên.

Biểu thức của định luật Sác Lơ

Định luật này được mô tả bằng công thức:

\[ \frac{p}{T} = \text{const} \]

Trong đó, \( p \) là áp suất và \( T \) là nhiệt độ tuyệt đối của khí.

Cách hiểu công thức:

 • Giả sử \( p_1 \) và \( T_1 \) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khí ở trạng thái ban đầu.
 • \( p_2 \) và \( T_2 \) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khí ở trạng thái sau khi có sự thay đổi.

Công thức trên có thể viết lại dưới dạng: \[ \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \]

Đường đẳng tích trong nhiệt động học

Đường đẳng tích trong nhiệt động học

Sau khi đã hiểu rõ về quá trình đẳng tích, chúng ta cũng cần tìm hiểu về đường đẳng tích, một khái niệm quan trọng trong nhiệt động học.

 • Đường đẳng tích được định nghĩa là một đường thẳng biểu diễn mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ của một chất khí trong điều kiện thể tích không đổi.
 • Trong hệ tọa độ (p,T), đường đẳng tích là một đường thẳng. Nếu kéo dài đường thẳng này, nó sẽ đi qua gốc tọa độ (0,0), cho thấy mối quan hệ tuyến tính giữa áp suất và nhiệt độ khi thể tích giữ nguyên.
 • Với một lượng khí nhất định, khi thể tích thay đổi, chúng ta sẽ có các đường đẳng tích khác nhau trên đồ thị. Đường đẳng tích càng cao trên đồ thị thì thể tích của chất khí càng nhỏ, và ngược lại.

Qua việc nghiên cứu đường đẳng tích, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hành vi của các chất khí dưới những điều kiện cụ thể, từ đó ứng dụng vào các bài toán thực tiễn trong nghiên cứu và công nghiệp.

Bài tập ứng dụng về quá trình đẳng tích có lời giải

Bài tập ứng dụng về quá trình đẳng tích có lời giải

Bài 1 (SGK Vật lý 10 trang 162): Thế nào là quá trình đẳng tích? Tìm một ví dụ về quá trình đẳng tích này.

Hướng dẫn lời giải:

Quá trình đẳng tích là quá trình thay đổi trạng thái của một chất khí khi thể tích của nó được giữ cố định.

Ví dụ: Ví dụ về quá trình đẳng tích là khi khí trong một ống tiêm có pittong cố định được đun nóng. Trong trường hợp này, thể tích khí không thay đổi, nhưng áp suất tăng lên khi nhiệt độ tăng.

Bài 2 (SGK Vật lý 10 trang 162): Viết hệ thức liên hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

Hướng dẫn lời giải:

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất \( P \) và nhiệt độ tuyệt đối \( T \) có mối quan hệ tỉ lệ thuận. Hệ thức liên hệ giữa \( P \) và \( T \) được diễn tả bởi định luật Sác-lơ, và được viết như sau:

\[ \frac{P}{T} = \text{hằng số} \]

Hay dưới dạng hai trạng thái khác nhau của cùng một lượng khí:

\[ \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \]

Trong đó:

– \( P_1 \) và \( T_1 \) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái đầu.

– \( P_2 \) và \( T_2 \) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái sau.

Bài 3 (SGK Vật lý 10 trang 162): Phát biểu định luật Sác-lơ

Hướng dẫn lời giải:

Định luật Sác-lơ phát biểu rằng trong một quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất của chất khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó. Nói cách khác, khi thể tích được giữ nguyên, nếu nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng, thì áp suất của nó cũng tăng theo, và ngược lại.

Công thức của định luật Sác-lơ:

\[ \frac{P}{T} = \text{hằng số} \]

Trong đó:

 • \( P \) là áp suất của chất khí.
 • \( T \) là nhiệt độ tuyệt đối của chất khí.

Bài 4 (SGK Vật lý 10 trang 162): Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào KHÔNG phù hợp với định luật Sác-lơ?

A. \( p \sim T \)

B. \( p \sim t \)

C. \( \frac{p}{T} = \text{const} \)

D. \( \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \)

Hướng dẫn lời giải:

Định luật Sác-lơ phát biểu rằng trong quá trình đẳng tích, áp suất của một lượng khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó. 

 • Hệ thức A: \( p \sim T \) là đúng vì áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối \( T \).
 • Hệ thức B: \( p \sim t \) là không đúng vì \( t \) không phải là nhiệt độ tuyệt đối. Nhiệt độ tuyệt đối phải được ký hiệu là \( T \) và tính bằng Kelvin (K).
 • Hệ thức C: \( \frac{p}{T} = \text{const} \) là đúng vì áp suất chia cho nhiệt độ tuyệt đối là một hằng số trong quá trình đẳng tích.
 • Hệ thức D: \( \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \) là đúng vì đây là dạng khác của định luật Sác-lơ cho hai trạng thái khác nhau của cùng một lượng khí.

=> Vậy, hệ thức không phù hợp với định luật Sác-lơ là: B. \( p \sim t \)

Bài 5 (SGK Vật lý 10 trang 162): Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = po

Hướng dẫn lời giải:

Đường đẳng tích biểu diễn mối quan hệ giữa áp suất \( p \) và nhiệt độ tuyệt đối \( T \) của một chất khí khi thể tích không đổi. Theo định luật Sác-lơ, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối, tức là \( p \sim T \). Điều này có nghĩa là đồ thị của \( p \) và \( T \) sẽ là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (0, 0) vì khi nhiệt độ bằng 0 (tuyệt đối), áp suất cũng bằng 0.

=> Vì vậy, trong các lựa chọn đưa ra, đường biểu diễn đẳng tích sẽ là: B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã nắm vững những kiến thức cần thiết về quá trình đẳng tích, từ những khái niệm cơ bản đến các ứng dụng thực tiễn. Hiểu rõ quá trình đẳng tích không chỉ giúp bạn củng cố nền tảng nhiệt động học mà còn mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.

Đừng quên tiếp tục theo dõi Vatly.edu.vn để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích và thú vị về vật lý. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúc bạn học tập và nghiên cứu hiệu quả!