Khám phá bí ẩn về ngẫu lực – Khái niệm, đặc điểm, công thức và ứng dụng

Chào mừng bạn đến với vatly.edu.vn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngẫu lực – một khái niệm cơ bản nhưng quan trọng trong vật lý, ẩn chứa trong nhiều ứng dụng thực tế xung quanh chúng ta.

Khái niệm về ngẫu lực

khai-niem-ve-ngau-luc

Ngẫu lực là một cặp lực có độ lớn bằng nhau, song song nhưng ngược hướng, và không cùng đi qua một điểm, tạo ra một xoắn hoặc một mômen xoắn nhưng không tạo ra hợp lực tuyến tính tổng cộng. Tác dụng chính của ngẫu lực là làm cho vật quay quanh một trục mà không gây ra chuyển động tịnh tiến.

Ví dụ:

  • Vặn nắp chai: Khi bạn vặn nắp chai, hai lực được áp dụng bởi hai ngón tay của bạn vào nắp chai ở hai điểm đối diện nhau tạo thành một ngẫu lực. Lực này khiến nắp quay mà không làm di chuyển nắp theo bất kỳ hướng nào.
  • Lái xe: Khi lái xe, việc bạn quay vô lăng tạo ra một cặp lực tác động lên vành vô lăng từ hai bàn tay bạn. Dù hai lực này ngược hướng nhau nhưng chúng tạo ra một ngẫu lực khiến vô lăng và do đó cả xe quay theo một hướng nhất định mà không cần phải di chuyển vô lăng đến một vị trí mới.

Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn 

tac-dung-cua-ngau-luc-doi-voi-mot-vat-ran

Ngẫu lực tác động lên một vật rắn có thể tạo ra những hiệu ứng đặc biệt và quan trọng trong cơ học vật rắn. Dưới đây là phân tích chi tiết về tác đụng của ngẫu lực đối với một vật rắn:

Trường hợp vật không có trục quay cố định

Khi một vật rắn không có trục quay cố định, ngẫu lực sẽ tạo ra một mômen xoắn khiến vật rắn bắt đầu quay xung quanh trọng tâm của nó. Trong trường hợp này, trọng tâm hoạt động như một trục quay tự phát dựa trên cách phân bố trọng lượng và áp lực.

Do không có trục quay cố định, vật rắn có thể bắt đầu quay tự do trong không gian mà không gặp sự cản trở nào từ một điểm cố định nào đó. Sự quay này hoàn toàn do mômen xoắn tạo ra từ ngẫu lực.

Ngẫu lực đảm bảo rằng lực được phân bố đồng đều trên vật rắn, vì cặp lực ngược hướng nhưng bằng nhau tạo ra một hệ thống cân bằng.

Trường hợp vật có trục quay cố định

Khi một vật rắn có trục quay cố định, ngẫu lực xác định hướng và tốc độ quay của vật. Vật sẽ quay quanh trục cố định đó, và hướng quay phụ thuộc vào hướng của ngẫu lực.

Trong trường hợp này, ngẫu lực không chỉ tạo ra mômen xoắn mà còn cung cấp năng lượng cho vật rắn để tạo ra động năng quay, tăng tốc độ quay của vật quanh trục cố định.

Độ lớn của ngẫu lực và khoảng cách giữa hai lực trong ngẫu lực ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ và tần số của chuyển động quay. Một ngẫu lực mạnh hơn hoặc cánh tay đòn lớn hơn sẽ tạo ra một mômen xoắn lớn hơn, khiến cho vật quay nhanh hơn.

Momen của ngẫu lực

momen-cua-ngau-luc

Momen của ngẫu lực được xác định bằng sản phẩm của độ lớn của một trong hai lực thành phần và khoảng cách giữa chúng. Điều này phản ánh khả năng của ngẫu lực trong việc tạo ra chuyển động quay hoặc mômen xoắn đối với một vật rắn.

Công thức:

Nếu \( F \) là độ lớn của mỗi lực trong cặp ngẫu lực (lưu ý rằng trong một ngẫu lực, hai lực có độ lớn bằng nhau nhưng ngược hướng) và \( d \) là khoảng cách giữa hai đường hành động của chúng (đôi khi được gọi là “cánh tay đòn” của ngẫu lực), thì mômen \( M \) của ngẫu lực được tính bằng công thức:

\[ M = F \times d \]

Trong đó

– \( M \) là mômen của ngẫu lực, thường được đo bằng Newton-mét (Nm).

– \( F \) là độ lớn của mỗi lực trong ngẫu lực, đo bằng Newton (N).

– \( d \) là khoảng cách giữa hai lực, đo bằng mét (m).

Ví dụ: Giả sử bạn có một cặp lực ngẫu với mỗi lực có độ lớn là 10 N và khoảng cách giữa hai lực là 0.5 m. Mômen của ngẫu lực này sẽ được tính như sau:

\[ M = 10 \, \text{N} \times 0.5 \, \text{m} = 5 \, \text{Nm} \]

=> Tức là, mômen xoắn tạo ra bởi ngẫu lực này là 5 Newton-mét.

Mômen của ngẫu lực cho biết sức mạnh của tác động quay mà ngẫu lực có thể tạo ra, không phụ thuộc vào vị trí của ngẫu lực trên vật rắn mà chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực và khoảng cách giữa chúng.

Đây là một khái niệm quan trọng trong cơ học vật rắn và kỹ thuật, đặc biệt là trong việc thiết kế và phân tích các cấu trúc và máy móc.

Bài tập ứng dụng về ngẫu lực

bai-tap-ung-dung-ve-ngau-luc

Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu phát biểu đúng về ngẫu lực:

A. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng lên một vật.

B. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng lên một vật.

C. Ngẫu lực là hệ hai lực có giá vuông góc nhau, cùng tác dụng lên một vật.

D. Ngẫu lực là hệ hai lực có giá song song nhau, có độ lớn khác nhau và cùng tác dụng lên một vật.

Đáp án: A

Câu 2: Momen của ngẫu lực phụ thuộc vào:

A. Độ lớn của mỗi lực.

B. Khoảng cách giữa hai giá của lực.

C. Cả hai yếu tố A và B.

D. Không phụ thuộc vào yếu tố nào.

Đáp án: C

Câu 3: Tác dụng của ngẫu lực là:

A. Làm cho vật quay.

B. Làm cho vật biến dạng.

C. Cả hai tác dụng A và B.

D. Không có tác dụng gì.

Đáp án: A

Câu 4: Khi một vật rắn chịu tác dụng của ngẫu lực thì:

A. Vật sẽ luôn quay quanh một trục cố định.

B. Vật sẽ luôn quay quanh một trục đi qua trọng tâm của vật.

C. Vật sẽ luôn quay quanh một trục vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Đáp án: D

Câu 5: Một ngẫu lực có momen 20 N.m. Cánh tay đòn của ngẫu lực là 50 cm. Độ lớn của mỗi lực trong ngẫu lực là:

A. 2 N.

B. 4 N.

C. 6 N.

D. 8 N.

Đáp án: C

Câu 6: Một người dùng búa để nhổ đinh. Khi đó, người đó đã tác dụng vào đinh một:

A. Lực.

B. Momen lực.

C. Ngẫu lực.

D. Cả ba yếu tố A, B, C đều có thể xảy ra.

Đáp án: C

Câu 7: Khi dùng kìm để cắt dây thép, ta đã tác dụng vào dây thép một:

A. Lực.

B. Momen lực.

C. Ngẫu lực.

D. Cả ba yếu tố A, B, C đều có thể xảy ra.

Đáp án: C

Câu 8: Khi mở cửa, ta đã tác dụng vào cửa một:

A. Lực.

B. Momen lực.

C. Ngẫu lực.

D. Cả ba yếu tố A, B, C đều có thể xảy ra.

Đáp án: C

Câu 9: Khi lái xe rẽ trái, ta đã tác dụng vào bánh lái một:

A. Lực.

B. Momen lực.

C. Ngẫu lực.

D. Cả ba yếu tố A, B, C đều có thể xảy ra.

Đáp án: C

Câu 10: Khi vặn vít, ta đã tác dụng vào tua vít một:

A. Lực.

B. Momen lực.

C. Ngẫu lực.

D. Cả ba yếu tố A, B, C đều có thể xảy ra.

Đáp án: C

Câu 11: Một thanh AB dài 1m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O cách A 20cm. Treo vào hai đầu A và B hai vật có khối lượng lần lượt là 5kg và 10kg. Hỏi lực F đặt vuông góc với thanh tại O cần có giá trị bằng bao nhiêu để thanh AB nằm cân bằng?

A. 10N

B. 20N

C. 30N

D. 40N

Đáp án: B

Câu 12: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn F_A = F_B = 1 N. Momen của ngẫu lực này là:

A. 0,045 N.m

B. 0,09 N.m

C. 0,18 N.m

D. 0,36 N.m

Đáp án: C

Câu 13: Một vật rắn chịu tác dụng đồng thời hai lực F_1 và F_2 có cùng độ lớn, giá song song nhưng ngược chiều. Hợp lực của hai lực này:

A. Có giá song song với hai lực F_1 và F_2.

B. Có giá vuông góc với hai lực F_1 và F_2.

C. Có giá đi qua điểm đặt của hai lực F_1 và F_2.

D. Có giá nằm trong mặt phẳng chứa hai lực F_1 và F_2.

Đáp án: B

Câu 14: Ba cái thước đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực có độ lớn bằng nhau và đều vuông góc với thước được mô tả như hình vẽ. Hợp lực của hai lực tác dụng lên mỗi thước là:

A. F

B. 2F

C. F/2

D. 0

Đáp án: D

Câu 15: Một chiếc xà beng dài 1,5m được dùng để bẩy một tảng đá có trọng lượng 3000N. Người công nhân tác dụng một lực 500N vào đầu A của xà beng. Để tảng đá được bẩy lên, điểm đặt của lực F trên xà beng cách điểm B đặt tảng đá ít nhất là:

A. 0,75m

B. 1m

C. 1,25m

D. 1,5m

Đáp án: A

Tự luận

Bài tập 1: Một người tác dụng hai lực F1 = F2 = 20 N vào hai đầu của một thanh gỗ có chiều dài d = 1,5 m. Momen của ngẫu lực do người đó tác dụng lên thanh gỗ là:

Hướng dẫn giải:

M = F.d = 20 N * 1,5 m = 30 N.m

Bài tập 2: Một bánh xe có bán kính R = 0,3 m chịu tác dụng của một lực F = 15 N theo phương tiếp tuyến. Momen của ngẫu lực do lực F tác dụng lên bánh xe là:

Hướng dẫn giải:

M = F.d = F.R = 15 N * 0,3 m = 4,5 N.m

Bài tập 3. Một vật có khối lượng m = 10 kg được đặt trên một mặt phẳng ngang. Một người tác dụng lên vật một lực F = 20 N theo phương ngang. Hỏi vật sẽ quay hay trượt?

Hướng dẫn giải:

Momen của ngẫu lực do người tạo ra là: M = F.d = 20 N * 0,5 m = 10 N.m

Momen của trọng lực: M = P.d = m.g.d = 10 kg * 10 m/s^2 * 0,5 m = 50 N.m

=> Vì M < M, nên vật sẽ trượt.

Bài tập 4: Một thanh AB dài 1,2m có trọng lượng 20N được đặt nằm ngang trên hai giá đỡ A và B. Người ta tác dụng lên thanh AB một ngẫu lực có độ lớn F = 10N đặt tại điểm C cách A 0,4m.

a) Tính mômen của trọng lực P của thanh AB đối với trục quay O là trung điểm của thanh.

b) Tính mômen của ngẫu lực F đối với trục quay O.

c) Thanh AB có quay hay không? Nếu có, hãy xác định chiều quay.

Hướng dẫn giải:

a) Mômen của trọng lực P của thanh AB đối với trục quay O là:

M_P = P.d = 20N.0,6m = 12N.m

b) Mômen của ngẫu lực F đối với trục quay O là:

M_F = F.d = 10N.0,8m = 8N.m

c) Ta có: M_P = 12N.m > M_F = 8N.m

Vậy thanh AB sẽ quay theo chiều kim đồng hồ (chiều quay của ngẫu lực có mômen lớn hơn).

Bài tập 5: Một cánh cửa có trọng lượng 200N được treo bằng hai bản lề A và B cách nhau 1,5m. Người ta tác dụng lên cánh cửa một lực F = 50N vuông góc với cánh cửa tại điểm M cách A 0,8m.

a) Tính mômen của trọng lực P của cánh cửa đối với trục quay O là trục qua A và vuông góc với mặt phẳng của cánh cửa.

b) Tính mômen của lực F đối với trục quay O.

c) Cánh cửa có quay hay không? Nếu có, hãy xác định chiều quay.

Hướng dẫn giải:

a) Mômen của trọng lực P của cánh cửa đối với trục quay O là: 

M_P = P.d = 200N.0,75m = 150N.m

b) Mômen của lực F đối với trục quay O là:

M_F = F.d = 50N.0,8m = 40N.m

c) Ta có: M_P = 150N.m > M_F = 40N.m

Vậy cánh cửa sẽ quay theo chiều kim đồng hồ (chiều quay của ngẫu lực có mômen lớn hơn).

Như vậy, qua bài viết này trên vatly.edu.vn, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ngẫu lực và tầm quan trọng của nó trong cơ học. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn, mở ra những hiểu biết mới về thế giới vật lý. Hãy theo dõi chúng tôi để khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị khác!