Chinh phục chuyển động tròn đều: Cánh cửa mở ra thế giới vật lý kỳ thú

Chào mừng các bạn đến với vatly.edu.vn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm vào thế giới xoay vòng của chuyển động tròn đều – một hiện tượng không chỉ làm nền tảng cho rất nhiều khái niệm vật lý mà còn ẩn chứa trong muôn vàn ứng dụng quanh ta. Hãy cùng khám phá và hiểu sâu hơn về chuyển động này, để mở rộng tầm nhìn và kiến thức của mình về thế giới xung quanh.

Khái niệm về chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là một loại chuyển động mà ở đó một vật thể di chuyển trên một quỹ đạo tròn với tốc độ góc và tốc độ dài không đổi. Trong chuyển động tròn đều, mặc dù độ lớn của vận tốc (tốc độ dài) không thay đổi, hướng của vận tốc liên tục thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc vật thể luôn chịu một gia tốc hướng về tâm của vòng tròn, được gọi là gia tốc hướng tâm.

Đặc điểm

 • Tốc độ dài không đổi: Mặc dù vật thể có thể đang di chuyển nhanh hoặc chậm, tốc độ dài của nó (quãng đường di chuyển trên mỗi đơn vị thời gian) là không đổi.
 • Tốc độ góc không đổi: Tốc độ mà với đó vật thể quay quanh tâm của quỹ đạo tròn được giữ không đổi.
 • Gia tốc hướng tâm: Dù tốc độ dài không đổi, nhưng vì hướng của vận tốc liên tục thay đổi, nên vật thể chuyển động tròn đều vẫn có gia tốc. Gia tốc này luôn hướng về tâm của quỹ đạo tròn và được gọi là gia tốc hướng tâm.

Ví dụ

vi-du-ve-chuyen-dong-tron-deu

 • Đồng hồ quả lắc: Các kim của đồng hồ quả lắc di chuyển trên quỹ đạo tròn với tốc độ góc không đổi, đây là một ví dụ điển hình của chuyển động tròn đều.
 • Vòng quay mặt trời: Trong các công viên giải trí, vòng quay mặt trời di chuyển các cabin của nó trên một quỹ đạo tròn với tốc độ dài không đổi, cho dù chúng đang ở vị trí cao nhất hay thấp nhất.
 • Quạt trần: Cánh quạt trần di chuyển trên một quỹ đạo tròn với tốc độ dài không đổi khi nó được đặt ở một tốc độ cố định.
 • Trái Đất quay quanh Mặt Trời: Mặc dù không hoàn toàn là một chuyển động tròn đều do quỹ đạo hình elip và tốc độ không hoàn toàn không đổi, nhưng khi xem xét một khoảng thời gian ngắn, chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời có thể được coi như một ví dụ gần đúng về chuyển động tròn đều.

Tốc độ dài, tốc độ góc, chu kỳ, tần số trong chuyển động tròn đều 

Chuyển động tròn đều là một loại chuyển động cơ học trong đó một vật thể chuyển động theo một quỹ đạo tròn với tốc độ góc không đổi, không có gia tốc hướng tâm thay đổi. Điều này có nghĩa là, mặc dù vận tốc về hướng của vật thể thay đổi liên tục, tốc độ dài (độ lớn của vận tốc) của vật thể không đổi. Dưới đây là phân tích chi tiết về các đặc điểm chính của chuyển động tròn đều: tốc độ dài, tốc độ góc, chu kỳ và tần số.

Tốc độ dài

 • Định nghĩa: Tốc độ dài (còn gọi là tốc độ tức thời) trong chuyển động tròn đều là độ lớn của vận tốc tại bất kỳ điểm nào trên quỹ đạo, được tính bằng tỉ lệ giữa quãng đường đi được và thời gian để di chuyển quãng đường đó.
 • Tính chất: Trong chuyển động tròn đều, tốc độ dài của vật thể không đổi, dù vật đang ở vị trí nào trên quỹ đạo tròn.

Tốc độ góc

 • Định nghĩa: Tốc độ góc là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quay được trên đơn vị thời gian. Nó thể hiện tốc độ quay của vật và thường được đo bằng radian trên giây (rad/s).
 • Tính chất: Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều là không đổi, cho thấy vật thể quay quanh tâm của quỹ đạo tròn với tốc độ góc ổn định, không thay đổi theo thời gian.

Chu kỳ

 • Định nghĩa: Chu kỳ (T) là thời gian để vật thể hoàn thành một vòng quay hoàn chỉnh trên quỹ đạo tròn.
 • Tính chất: Chu kỳ trong chuyển động tròn đều là một hằng số, không thay đổi, cho biết mỗi vòng quay của vật thể trên quỹ đạo tròn mất một khoảng thời gian cố định.

Tần số

 • Định nghĩa: Tần số (f) là số vòng quay mà vật thể thực hiện trong một đơn vị thời gian, thường được đo bằng số vòng trên giây (Hz).
 • nh chất: Tần số là nghịch đảo của chu kỳ, , và thể hiện số lần vật thể hoàn thành quỹ đạo tròn trong một giây. Trong chuyển động tròn đều, tần số cũng không thay đổi.

Mối liên hệ giữa chúng

 • Tốc độ dài và tốc độ góc: Có mối liên hệ chặt chẽ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều, được biểu thị qua công thức v=ωr, trong đó v là tốc độ dài, ω là tốc độ góc, và r là bán kính của quỹ đạo tròn.
 • Chu kỳ và tần số: Chu kỳ và tần số liên hệ mật thiết với nhau thông qua mối quan hệ nghịch đảo, , cho biết khi tần số tăng, chu kỳ sẽ giảm và ngược lại.

Trong chuyển động tròn đều, việc hiểu rõ các đặc điểm này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về cách một vật thể chuyển động trên quỹ đạo tròn với tốc độ và hướng không đổi, làm nền tảng cho việc nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật.

Gia tốc hướng tâm là gì?

gia-toc-huong-tam

Là gia tốc làm thay đổi hướng của vận tốc vật thể chuyển động tròn mà không làm thay đổi độ lớn của vận tốc đó. Gia tốc này luôn hướng về tâm của vòng tròn quỹ đạo mà vật đang chuyển động.

Biểu thức tính toán

Gia tốc hướng tâm aC được tính bằng công thức:

Trong đó:

 • v là tốc độ dài của vật thể trên quỹ đạo tròn.
 • r là bán kính của quỹ đạo tròn.

Ngoài ra, gia tốc hướng tâm còn có thể được biểu diễn qua tốc độ góc ω và bán kính r như sau:

Ac = ω2 × r

Vai trò trong chuyển động tròn

 • Duy trì chuyển động tròn: Gia tốc hướng tâm là yếu tố cần thiết để một vật thể có thể duy trì chuyển động trên một quỹ đạo tròn. Nếu không có gia tốc hướng tâm, vật thể sẽ di chuyển theo đường thẳng theo quán tính.
 • Lực hướng tâm: Gia tốc hướng tâm xuất hiện do tác dụng của một lực hướng tâm. Lực này có thể là lực hấp dẫn, lực căng, lực ma sát hoặc bất kỳ lực nào khác có khả năng hướng về tâm của vòng tròn.

Bài tập ứng dụng về chuyển động tròn đều

bai-tap-ung-dung-ve-chuyen-dong-tron-deu

Trắc nghiệm

Câu 1: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

A. Một con lắc đồng hồ.

B. Một chiếc lá rơi từ trên cây xuống.

C. Một viên đạn đang bay.

D. Một người đi xe đạp đang đi trên đường thẳng.

Đáp án: A

Câu 2: Vectơ vận tốc của một vật chuyển động tròn đều có đặc điểm nào sau đây?

A. Luôn hướng về tâm quỹ đạo.

B. Luôn có độ lớn không đổi.

C. Luôn vuông góc với bán kính quỹ đạo.

D. Cả B và C.

Đáp án: D

Câu 3: Chu kỳ của chuyển động tròn đều là:

A. Thời gian để vật đi được một vòng.

B. Thời gian để vật đi được một nửa vòng.

C. Thời gian để vật đi được một phần tư vòng.

D. Cả A, B và C đều sai.

Đáp án: A

Câu 4: Tần số của chuyển động tròn đều là:

A. Số vòng mà vật đi được trong một giây.

B. Số vòng mà vật đi được trong một phút.

C. Số vòng mà vật đi được trong một giờ.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án: D

Câu 5: Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ dài v, bán kính r và chu kỳ T của chuyển động tròn đều?

A. v = r/T

B. v = 2πr/T

C. v = 4πr/T

D. v = πr/T

Đáp án: B

Câu 6: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 5m. Chu kỳ chuyển động là 10s. Tốc độ dài của chất điểm là:

A. 1,57m/s

B. 3,14m/s

C. 6,28m/s

D. 12,56m/s

Đáp án: C

Câu 7: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 8m. Tần số chuyển động là 2Hz. Gia tốc hướng tâm của chất điểm là:

A. 3,14m/s²

B. 6,28m/

C. 12,56m/

D. 25,12m/

Đáp án: D

Câu 8: Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm nào sau đây?

A. Luôn hướng về tâm quỹ đạo.

B. Luôn có độ lớn không đổi.

C. Luôn vuông góc với vận tốc.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án: D

Câu 9: Một vật có khối lượng 1kg chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 10m với tốc độ 10m/s. Lực hướng tâm tác dụng lên vật là:

A. 10N

B. 20N

C. 30N

D. 40N

Đáp án: C

Câu 10: Một con lắc đơn dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1rad. Tốc độ cực đại của quả cầu con lắc là:

A. 0,1m/s

B. 0,2m/s

C. 0,3m/s

D. 0,4m/s

Đáp án: B

Tự luận

Bài tập 1. Một kim đồng hồ dài 10 cm. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của đầu kim giây.

Đáp án:

 • Tốc độ dài: v = ωr = 2πf.r = 2π.(1/60).0,1 = 0,1047 m/s
 • Tốc độ góc: ω = 2πf = 2π.(1/60) = 0,1047 rad/s

Bài tập 2. Một bánh xe quay đều 1200 vòng/phút. Tính chu kì, tần số và tốc độ góc của bánh xe.

Đáp án:

 • Chu kì: T = 1/f = 1/1200 = 0,0005 s
 • Tần số: f = 1/T = 1200 vòng/phút = 20 vòng/s
 • Tốc độ góc: ω = 2πf = 2π.20 = 40π rad/s

Bài tập 3. Một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất ở độ cao 200 km. Biết bán kính Trái Đất là 6400km. Tính tốc độ dài và chu kì của vệ tinh.

Đáp án:

 • Bán kính quỹ đạo của vệ tinh: R = RTrái Đất + h = 6400 + 200 = 6600 km
 • Tốc độ dài: v = ωr = √(gR) = √(9,81.6600000) = 7800 m/s
 • Chu kì: T = 2π√(R/g) = 2π√(6600000/9,81) = 5062 s = 84,37 phút

Bài tập 4. Một máy giặt quay đều với tốc độ 600 vòng/phút. Tính gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành máy giặt cách tâm 30 cm.

Đáp án:

 • Tốc độ góc: ω = 2πf = 2π.600 = 60π rad/s
 • Gia tốc hướng tâm: aht = ω²r = (60π)².(0,3) = 10800π m/s²

Bài tập 5. Một ô tô đang di chuyển trên một đoạn đường cong với tốc độ 72 km/h. Bán kính khúc cua là 150 m. Tính gia tốc hướng tâm của ô tô.

Đáp án:

 • Chuyển đổi đơn vị: v = 72 km/h = 20 m/s
 • Gia tốc hướng tâm: aht = v²/r = 20² / 150 = 2,67 m/s²

Bài tập nâng cao:

Bài tập 6. Một đĩa quay đều 30 vòng/phút. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm trên đĩa cách tâm 5 cm.

Bài tập 7. Một bánh xe quay đều 200 vòng/phút. Tính chu kì, tần số và gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe cách tâm 20 cm.

Bài tập 8. Một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất ở độ cao 300 km. Biết bán kính Trái Đất là 6400km. Tính tốc độ dài và chu kì của vệ tinh.

Bài tập 9. Một máy giặt quay đều với tốc độ 800 vòng/phút. Tính gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành máy giặt cách tâm 40 cm.

Bài tập 10. Một ô tô đang di chuyển trên một đoạn đường cong với tốc độ 54km/h. Bán kính khúc cua là 200 m. Tính gia tốc hướng tâm của ô tô.

Như vậy, qua bài viết này trên vatly.edu.vn, chúng ta đã cùng nhau khám phá và hiểu rõ hơn về chuyển động tròn đều – một chủ đề vô cùng thú vị và đầy ắp ứng dụng trong cuộc sống và khoa học.

Hy vọng rằng, những thông tin chúng tôi chia sẻ không chỉ giúp các bạn tích lũy thêm kiến thức vật lý mà còn truyền cảm hứng cho các bạn khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu khác của vũ trụ.