Tính chất và cấu tạo hạt nhân: Khám phá bí ẩn vi mô

Trong thế giới đầy rẫy các hiện tượng vật lý hấp dẫn, tính chất và cấu tạo hạt nhân đứng như một minh chứng kinh điển cho sự đơn giản mà sâu sắc trong việc hiểu biết và ứng dụng các nguyên lý vật lý cơ bản.

Bài viết này sẽ đưa bạn đi sâu vào thế giới của tính chất và cấu tạo hạt nhân, từ cơ sở lý thuyết đến các ứng dụng thực tế, giúp bạn khám phá và hiểu rõ hơn về một trong những hiện tượng vật lý thú vị và cơ bản nhất.

Tìm hiểu về cấu tạo hạt nhân

Hạt nhân của một nguyên tử là trung tâm chứa hầu hết khối lượng của nguyên tử và được cấu tạo chủ yếu từ hai loại hạt nhỏ hơn là proton và neutron, còn được gọi là nucleon. Dưới đây là phân tích chi tiết về cấu trúc của hạt nhân:

Kích thước hạt nhân

Hạt nhân nguyên tử là một cấu trúc cực kỳ nhỏ, chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể kích thước của nguyên tử.

 • Đường kính: Kích thước hạt nhân dao động từ khoảng 1 femtomet (1 fm = 1×10−15m) đối với hạt nhân nhẹ nhất là Hydro đến khoảng 15 fm cho các hạt nhân nặng nhất.
 • So sánh: So với toàn bộ nguyên tử, hạt nhân giống như một hạt bụi trong một sân vận động, với các electron quay xung quanh ở khoảng cách tương đối xa.
 • Mật độ: Mặc dù nhỏ, hạt nhân có mật độ cực kỳ cao do chứa gần như toàn bộ khối lượng của nguyên tử.

Cấu tạo hạt nhân

cau-tao-hat-nhan

Hạt nhân được cấu tạo từ proton và neutron, được gọi chung là nucleon.

 • Proton: Proton là hạt nhân mang điện tích dương, có trong mọi hạt nhân nguyên tử. Mỗi proton mang một điện tích dương tương đương nhưng ngược dấu với điện tích của một electron. Proton có khối lượng khoảng 1.672×10−27 kg, gần bằng khối lượng của một neutron nhưng khoảng 1836 lần nặng hơn một electron.
 • Neutron: Neutron là hạt nhân không mang điện, có vai trò quan trọng trong việc giữ các proton lại với nhau trong hạt nhân do đó không bị ảnh hưởng bởi lực điện từ. Neutron có khối lượng tương đương với proton, cụ thể là khoảng 1.675×10−27 kg.
 • Lực hạt nhân mạnh: Lực này giữ các proton và neutron lại với nhau trong hạt nhân, mạnh hơn nhiều so với lực đẩy tĩnh điện giữa các proton.Các hạt này truyền tải lực hạt nhân mạnh và là trung gian tương tác giữa các quark bên trong proton và neutron. Về phạm vi thì lực hạt nhân mạnh chỉ hoạt động ở khoảng cách rất ngắn, chỉ khoảng vài femtomet (1 fm = 10−15m).

Kí hiệu hạt nhân

Hạt nhân thường được biểu diễn bởi một kí hiệu mà trong đó:

 • A (Số khối): Tổng số proton và neutron trong hạt nhân, thể hiện khối lượng gần đúng của hạt nhân.
 • Z (Số hiệu nguyên tử): Số lượng proton, quyết định nguyên tố hóa học của hạt nhân.
 • Kí hiệu: Nguyên tử của một nguyên tố được biểu diễn như , với X là kí hiệu hóa học của nguyên tố, A là số khối và Z là số hiệu nguyên tử.

Đồng vị

Đồng vị là các biến thể của một nguyên tố, có cùng số proton nhưng số neutron khác nhau, dẫn đến khác biệt về khối lượng hạt nhân.

 • Ổn định và phóng xạ: Một số đồng vị là ổn định, trong khi những đồng vị khác không ổn định và phân rã phóng xạ.
 • Ứng dụng: Đồng vị phóng xạ có nhiều ứng dụng trong y học, khoa học môi trường và nghiên cứu hạt nhân.
 • Ví dụ: Carbon có 3 đồng vị tự nhiên, bao gồm Carbon-12, Carbon-13 (ổn định), và Carbon-14 (phóng xạ, được sử dụng trong phương pháp định tuổi carbon).

Khối lượng hạt nhân

don-vi-khoi-luong-hat-nhan

Khối lượng của hạt nhân là một yếu tố quan trọng trong việc hiểu về cấu trúc và năng lượng của nguyên tử. Dưới đây là phân tích chi tiết về khối lượng hạt nhân dựa vào các hạng mục bạn đã cung cấp:

Đơn vị khối lượng hạt nhân

Đơn vị khối lượng hạt nhân (u) hay đơn vị khối lượng nguyên tử (amu) là một đơn vị đo lường được sử dụng đặc biệt trong vật lý hạt nhân và hóa học để biểu thị khối lượng của nguyên tử hoặc phân tử.

 • Định nghĩa: 1 u được định nghĩa là một phần mười hai khối lượng của một nguyên tử carbon-12 (12C) tức là 1u=1/12m(12C).
 • Giá trị: Khoảng 1.660539040×10−27 kilogram.
 • Mục đích: Đơn vị này giúp việc tính toán và so sánh khối lượng của các hạt nhân trở nên dễ dàng hơn, do kích thước cực nhỏ của chúng.

Khối lượng và năng lượng hạt nhân

Mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng hạt nhân là một trong những khám phá quan trọng nhất trong vật lý hạt nhân, được Albert Einstein mô tả qua phương trình nổi tiếng:

E=mc2.

Trong đó:

 • E là năng lượng liên kết hạt nhân (J)
 • m là khối lượng hạt nhân (kg)
 • c là vận tốc ánh sáng (m/s)

Năng lượng liên kết hạt nhân càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

Bài tập áp dụng

bai-tap-ap-dung

Câu 1: Hạt nhân nào sau đây có số nơtron nhiều nhất?

A. 11Na23

B. 12Mg24

C. 13Al27

D. 14Si28

Đáp án: C.

Câu 2: Đồng vị nào sau đây có số proton là 17?

A. 17Cl35

B. 18Ar36

C. 19K39

D. 20Ca40

Đáp án: A.

Câu 3: Khối lượng nguyên tử của 16O8 là bao nhiêu u?

A. 15,9949 u

B. 16,0000 u

C. 16,0049 u

D. 16,0098 u

Đáp án: C.

Câu 4: Năng lượng liên kết của hạt nhân 4He2 là bao nhiêu MeV?

A. 28,3 MeV

B. 7,07 MeV

C. 14,14 MeV

D. 21,21 MeV

Đáp án: B.

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hạch?

A. 1n + 235U → 141Ba + 92Kr + 3n

A. 238U → 234Th + 4He

C. 14C → 14N + β-

D. 12C + 6C → 16O + 4He

Đáp án: A.

Câu 6: Chọn câu sai.

A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôtôn (p) và nơtron (n).

B. Prôtôn mang điện tích dương, nơtron không mang điện.

C. Số prôtôn trong hạt nhân nguyên tử bằng số hiệu nguyên tử.

D. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử bằng số khối trừ đi số hiệu nguyên tử.

Đáp án: D.

Câu 7: Chọn câu đúng.

A. Hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.

B. Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

C. Hạt nhân mang điện tích dương.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án: D.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các hạt nhân có cùng số prôtôn là những đồng vị của cùng một nguyên tố.

B. Các hạt nhân có cùng số nơtron là những đồng vị của cùng một nguyên tố.

C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng tính chất hóa học.

D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Đáp án: B.

Câu 9: Phản ứng hạt nhân là:

A. Phản ứng xảy ra giữa các nguyên tử.

B. Phản ứng xảy ra giữa các electron.

C. Phản ứng xảy ra giữa các hạt nhân nguyên tử.

D. Phản ứng xảy ra giữa các hạt cơ bản.

Đáp án: C.

Câu 10: Chọn câu sai.

A. Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng liên kết các prôtôn và nơtron trong hạt nhân.

B. Năng lượng liên kết của hạt nhân càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

C. Năng lượng liên kết của hạt nhân có thể được giải phóng dưới dạng năng lượng hạt nhân.

D. Năng lượng liên kết của hạt nhân được tính bằng đơn vị MeV.

Đáp án: C.

Câu 11: Hạt nhân 238U92 có:

A. 92 proton và 146 nơtron

B. 238 proton và 92 nơtron

C. 146 proton và 92 nơtron

D. 92 electron và 146 nơtron

Đáp án: A.

Câu 12: Khối lượng nguyên tử của nguyên tố X là 35,5u. X có 17 proton. Số nơtron trong hạt nhân của X là:

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Đáp án: A.

Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có 11 proton và 12 nơtron?

A. Na.

B. Mg.

C. Al.

D. Si.

Đáp án: C.

Câu 14: Đồng vị nào sau đây có 14 nơtron?

A. 14C6

B. 12C6

C. 13C6

D. 15C6

Đáp án: B.

Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân: 1H2 + 3Li7 → 2He4 + X. X là hạt nhân nào?

A. 1H1

B. 2He3

C. 4He2

D. 4He3

Đáp án: D.

Như vậy, thông qua nội dung đã trình bày trên bạn đã có được cái nhìn tổng quan về tính chất và cấu tạo hạt nhân. Để khám phá thêm những kiến thức thú vị về vật lý, mời bạn ghé thăm vatly.edu.vn và tham khảo thêm nhiều bài viết khác.