Bí kíp chinh phục suất điện động cảm ứng – Vật lý 11

Suất điện động cảm ứng là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực vật lý, đặc biệt là trong điện từ học. Hiểu rõ về suất điện động cảm ứng không chỉ giúp chúng ta nắm bắt được nguyên lý hoạt động của nhiều thiết bị điện tử hiện đại mà còn mở ra cánh cửa đến với những ứng dụng thực tiễn đa dạng trong đời sống hàng ngày.

Tại vatly.edu.vn, chúng tôi cung cấp những kiến thức chi tiết và cập nhật nhất về suất điện động cảm ứng, từ lý thuyết cơ bản đến các ứng dụng cụ thể, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và áp dụng vào học tập và nghiên cứu. Khám phá ngay để nâng cao hiểu biết của bạn về chủ đề quan trọng này.

Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

Định nghĩa

Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong mạch kín (C) chứng tỏ sự tồn tại của một nguồn điện trong mạch. Nguồn điện này tạo ra một loại suất điện động đặc biệt được gọi là suất điện động cảm ứng. Vì vậy, có thể định nghĩa như sau:

Suất điện động cảm ứng là suất điện động được tạo ra để sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

Định Luật Fa-ra-đây

Giả sử có một mạch kín (C) đặt trong một từ trường, và từ thông qua mạch này biến đổi một lượng \(\Delta\Phi\) trong khoảng thời gian \(\Delta t\). Sự biến đổi từ thông này có thể xảy ra do một sự dịch chuyển nào đó của mạch. Trong quá trình dịch chuyển này, lực tương tác tác dụng lên mạch (C) sinh ra một công \(\Delta A\). Người ta đã chứng minh được rằng:

\[\Delta A = i \Delta \Phi\]

Trong đó \(i\) là cường độ dòng điện cảm ứng. Theo định luật Len-xơ, lực từ tác dụng lên mạch (C) luôn cản trở sự dịch chuyển gây ra sự biến đổi từ thông, do đó \(\Delta A\) là một công cản. Vì vậy, để thực hiện dịch chuyển của mạch (C) (nhằm tạo ra sự biến đổi của \(\Phi\)), cần phải có một ngoại lực tác dụng lên (C) và trong quá trình này, ngoại lực sẽ sinh ra công để thắng công cản của lực từ:

\[\Delta A’ = -\Delta A = -i \Delta \Phi\]

Công \(\Delta A’\) có độ lớn bằng tổng năng lượng do ngoại lực cung cấp cho mạch (C) và được chuyển hóa thành điện năng của suất điện động cảm ứng \(e_c\) trong khoảng thời gian \(\Delta t\).

Dựa trên công thức (7.3), ta có:

\[\Delta A’ = e_c i \Delta t\]

So sánh hai công thức của \(\Delta A’\), ta rút ra công thức của suất điện động cảm ứng:

\[|e_c| = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|\]

Nếu chỉ xét độ lớn của \(e_c\) (không kể dấu) thì:

Thương số \(\left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|\) biểu thị tốc độ biến đổi từ thông qua mạch (C) trong một đơn vị thời gian. Vì vậy, công thức trên có thể được phát biểu như sau:

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến đổi từ thông qua mạch đó.

Định luật này được gọi là định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ – định luật Fa-ra-đây.

Suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

Suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

Sự xuất hiện dấu (-) trong công thức (24.3) là để tuân thủ định luật Len-xơ.

Đầu tiên, cần xác định hướng của mạch kín (C). Dựa trên chiều đã chọn của mạch (C), chúng ta xác định chiều pháp tuyến dương để tính từ thông \(\Phi\) qua mạch kín (vì \(\Phi\) là một đại lượng đại số).

 • Nếu \(\Phi\) tăng, \(e_c < 0\): chiều của suất điện động cảm ứng (và dòng điện cảm ứng) sẽ ngược với chiều đã chọn của mạch.
 • Nếu \(\Phi\) giảm, \(e_c > 0\): chiều của suất điện động cảm ứng (và dòng điện cảm ứng) sẽ cùng chiều với mạch.

Quy tắc bàn tay phải

Quy tắc bàn tay phải

Để áp dụng quy tắc bàn tay phải nhằm xác định chiều của dòng điện cảm ứng, bạn thực hiện như sau: Hướng lòng bàn tay phải đón các đường sức từ, ngón cái mở ra một góc 90 độ so với các ngón khác và chỉ theo chiều chuyển động của đoạn dây dẫn. Trong trường hợp này, đoạn dây dẫn sẽ đóng vai trò như một nguồn điện, và chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ hướng của dòng điện từ cực âm sang cực dương của nguồn điện.

 • Khi mạch được nối kín, dòng điện cảm ứng \(i_C\) sẽ xuất hiện trong mạch.
 • Bên trong nguồn điện, dòng điện di chuyển từ cực âm sang cực dương, còn bên ngoài nguồn điện, dòng điện di chuyển theo chiều ngược lại.

Biểu thức suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn

\[|e_C| = B l v \sin \theta\]

Trong đó:

 • \(e_C\): suất điện động cảm ứng của đoạn dây (V)
 • \(B\): cảm ứng từ (T)
 • \(l\): chiều dài đoạn dây (m)
 • \(v\): vận tốc của đoạn dây (m/s)
 • \(\theta\): góc giữa vectơ vận tốc (\(\vec{v}\)) và vectơ cảm ứng từ (\(\vec{B}\))

Khi dây dẫn chuyển động trong từ trường, nó hoạt động như một nguồn điện. Lực Lorentz tác dụng lên các electron trong dây dẫn đóng vai trò như lực lạ, tạo ra dòng điện.

Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, để tạo ra sự biến đổi từ thông qua mạch (C), cần có một ngoại lực tác dụng lên mạch này. Ngoại lực này sinh ra công cơ học, làm xuất hiện suất điện động cảm ứng trong mạch, tức là đã tạo ra điện năng. Do đó, bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng.

Fa-ra-đây là người đầu tiên khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ và thiết lập định luật cơ bản về hiện tượng này. Đóng góp của Fa-ra-đây đã mở ra triển vọng lớn trong thế kỷ XIX về một phương thức mới để sản xuất điện năng, đặt nền móng cho công cuộc điện khí hóa.

Phương pháp giải bài tập về suất điện động cảm ứng

Phương pháp giải bài tập về suất điện động cảm ứng

Các bài tập về suất điện động cảm ứng thường yêu cầu xác định giá trị của suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng. Dưới đây là một số bước cơ bản và công thức liên quan để giải các dạng bài tập này:

Bước 1: Xác định suất điện động cảm ứng

– Khi từ thông qua mạch biến thiên, nó sẽ tạo ra suất điện động cảm ứng. Giá trị của suất điện động cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

– Công thức suất điện động cảm ứng là: 

\[e_c = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}\]

Bước 2: Xác định sự biến đổi của từ thông

– Để thay đổi từ thông qua mạch, có thể thay đổi độ lớn của từ trường (B), diện tích khung dây (S) hoặc góc α.

– Nếu B thay đổi, ta có:

\[\Delta \Phi = NS \cos \alpha \cdot \Delta B\]

– Nếu S thay đổi, ta có:

\[\Delta \Phi = NB \cos \alpha \cdot \Delta S\]

– Nếu góc α thay đổi, ta có:

\[\Delta \Phi = NBS \cdot \Delta (\cos \alpha)\]

Bước 3: Tính cường độ dòng điện cảm ứng

– Cường độ dòng điện cảm ứng được tính bằng công thức:

\[I_c = \frac{e_c}{R + r}\]

Trong đó:

 • \(I_c\): cường độ dòng điện cảm ứng
 • \(e_c\): suất điện động cảm ứng
 • \(R\): điện trở của mạch
 • \(r\): điện trở nội tại

Ví Dụ: Giả sử chúng ta có một khung dây với diện tích S nằm trong một từ trường biến đổi theo thời gian. Từ trường tăng từ \(B_1\) lên \(B_2\) trong thời gian \(\Delta t\).

Xác định suất điện động cảm ứng:

\[\Delta \Phi = NS \cos \alpha \cdot \Delta B = NS \cos \alpha \cdot (B_2 – B_1)\]

\[e_c = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{NS \cos \alpha \cdot (B_2 – B_1)}{\Delta t}\]

Tính cường độ dòng điện cảm ứng:

\[I_c = \frac{e_c}{R + r} = \frac{-\frac{NS \cos \alpha \cdot (B_2 – B_1)}{\Delta t}}{R + r}\]

Với các bước trên, bạn có thể giải quyết hầu hết các bài tập liên quan đến suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng.

Câu hỏi trắc nghiệm về suất điện động cảm ứng – Vật lý 11

Câu hỏi trắc nghiệm về suất điện động cảm ứng - Vật lý 11

Câu 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì?

A. Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng trong một mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

B. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

C. Hiện tượng xuất hiện điện tích cảm ứng trong một vật dẫn khi nó được đặt trong từ trường.

D. Hiện tượng xuất hiện lực cảm ứng lên một thanh kim loại khi nó di chuyển trong từ trường.

Đáp án: B

Câu 2. Công thức tính suất điện động cảm ứng (e) trong một khung dây kín có N vòng khi từ thông qua khung dây biến thiên (∆Φ) trong thời gian (∆t) là:

A. e = -N∆Φ / ∆t

B. e = N∆Φ / ∆t

C. e = -∆Φ / N∆t

D. e = ∆Φ / N∆t

Đáp án: A

Câu 3. Chiều của dòng điện cảm ứng được xác định theo quy tắc nào?

A. Quy tắc bàn tay trái.

B. Quy tắc nắm tay phải.

C. Quy tắc Lenz.

D. Định luật Faraday.

Đáp án: C

Câu 4. Một khung dây dẫn phẳng, hình vuông đặt trong từ trường đều. Mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Khi khung dây quay đều quanh trục của nó thì trong khung dây xuất hiện:

A. Suất điện động cảm ứng không đổi.

B. Suất điện động cảm ứng biến thiên điều hòa.

C. Suất điện động cảm ứng tăng theo thời gian.

D. Suất điện động cảm ứng giảm theo thời gian.

Đáp án: B

Câu 5. Một thanh dẫn điện đặt vuông góc với mặt phẳng khung dây kín. Khi khung dây quay đều trong từ trường đều, thanh dẫn điện sẽ xuất hiện:

A. Suất điện động cảm ứng.

B. Dòng điện cảm ứng.

C. Lực cảm ứng điện từ.

D. Cả A, B và C.

Đáp án: D

Câu 6. Một con lắc điện gồm một thanh dẫn điện hình chữ U quay đều quanh trục AB trong từ trường đều. Khi con lắc quay đến vị trí CAN, trong thanh dẫn điện xuất hiện:

A. Suất điện động cảm ứng cực đại.

B. Suất điện động cảm ứng bằng 0.

C. Dòng điện cảm ứng cực đại.

D. Dòng điện cảm ứng bằng 0.

Đáp án: A

Câu 7. Một máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Hiệu ứng Hall.

C. Định luật Lenz.

D. Định luật Faraday.

Đáp án: D

Câu 8. Cấu tạo cơ bản của máy biến áp gồm những bộ phận nào?

A. Lõi thép, dây dẫn quấn quanh lõi thép và vỏ máy.

B. Nam châm điện, dây dẫn quấn quanh nam châm điện và vỏ máy.

C. Cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp và lõi thép.

D. Cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp và vỏ máy.

Đáp án: C

Câu 9. Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên:

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Hiệu ứng Hall.

C. Định luật Lenz.

D. Định luật Faraday.

Đáp án: A

Câu 10. Máy biến áp có tác dụng gì?

A. Biến đổi điện áp xoay chiều.

B. Biến đổi cường độ dòng điện xoay chiều.

C. Biến đổi tần số dòng điện xoay chiều.

D. Biến đổi công suất điện xoay chiều.

Đáp án: A

Hiểu biết sâu sắc về suất điện động cảm ứng không chỉ giúp bạn nắm vững các nguyên lý cơ bản của điện từ học mà còn ứng dụng vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn trong kỹ thuật và đời sống.

Tại vatly.edu.vn, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác, dễ hiểu và luôn được cập nhật về suất điện động cảm ứng. Hãy tiếp tục theo dõi và cập nhật kiến thức cùng chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích, giúp bạn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng vật lý.