Vật lý 9 – Giải thích chi tiết về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu dây dẫn 

Điện trở là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất của các thiết bị điện. Hiểu rõ sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình thiết kế mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng. Trên trang vatly.edu.vn, chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá mối quan hệ này, từ đó cung cấp kiến thức cần thiết để áp dụng vào thực tế.

Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn

Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn

Điện trở suất là một đại lượng đặc trưng cho sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn, được ký hiệu là \( \rho \). Đơn vị của điện trở suất là \( \Omega \cdot m \).

 • Khái niệm điện trở suất: Điện trở suất của một vật liệu được định nghĩa là điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ làm từ vật liệu đó, có chiều dài 1m và tiết diện đều 1m².
 • Ý nghĩa: Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ thì khả năng dẫn điện của vật liệu đó càng tốt.

Tóm lại, điện trở suất \( \rho \) giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khả năng dẫn điện của các vật liệu khác nhau. Vật liệu có điện trở suất thấp thường được sử dụng làm dây dẫn điện vì khả năng dẫn điện tốt của chúng.

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện sẽ tỷ lệ thuận với điện trở suất của vật liệu làm dây.

Công thức tính điện trở

\[ R = \frac{\rho \cdot l}{S} \]

Trong đó:

 • \( l \): chiều dài dây dẫn (m)
 • \( \rho \): điện trở suất của vật liệu (Ω·m
 • \( S \): tiết diện của dây dẫn (m²)
 • \( R \): điện trở của dây dẫn (Ω)

Công thức này cho phép tính toán điện trở dựa trên các thông số về chiều dài, tiết diện và điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.

Liên hệ thực tế

Liên hệ thực tế

Nước biển có điện trở suất khoảng 0,2 Ω·m, trong khi nước uống thông thường có điện trở suất từ 20 Ω·m đến 2000 Ω·m. Vì vậy, khả năng dẫn điện của nước biển cao hơn nước uống thông thường từ 100 đến 10000 lần.

Hướng dẫn cách làm bài về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài \( l \), tiết diện \( S \) và vật liệu làm dây dẫn. Công thức tính điện trở được biểu diễn như sau:

\[ R = \frac{\rho \cdot l}{S} \]

Từ công thức này, ta có thể suy ra các hệ thức liên quan:

\[ l = \frac{R \cdot S}{\rho} \]

\[ S = \frac{\rho \cdot l}{R} \]

\[ \rho = \frac{R \cdot S}{l} \]

Những hệ thức này giúp ta xác định mối quan hệ giữa các đại lượng và tính toán một cách dễ dàng dựa trên các thông số đã biết.

Ví dụ 1: Một đoạn dây đồng dài 10m, có tiết diện 1mm². Biết điện trở suất của đồng là \( \rho = 1,68 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m \). Hãy tính điện trở của đoạn dây này.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính điện trở: \[ R = \frac{\rho \cdot l}{S} \]

Trong đó:

 • \( l = 10m \)
 • \( S = 1mm² = 1 \times 10^{-6} m² \)
 • \( \rho = 1,68 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m \)

Thay các giá trị vào công thức:

\[ R = \frac{1,68 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m \cdot 10m}{1 \times 10^{-6} m²} \]

\[ R = \frac{1,68 \times 10^{-7}}{1 \times 10^{-6}} \, \Omega \]

\[ R = 0,168 \, \Omega \]

Vậy, điện trở của đoạn dây đồng là 0,168 Ω.

Ví dụ 2: Một dây dẫn bằng nhôm có chiều dài 50m và điện trở 5Ω. Biết điện trở suất của nhôm là \( \rho = 2,82 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m \). Hãy tính tiết diện của dây dẫn này.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính tiết diện:

\[ S = \frac{\rho \cdot l}{R} \]

Trong đó:

 • \( l = 50m \)
 • \( R = 5Ω \)
 • \( \rho = 2,82 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m \)

Thay các giá trị vào công thức:

\[ S = \frac{2,82 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m \cdot 50m}{5Ω} \]

\[ S = \frac{1,41 \times 10^{-6}}{5} \, m² \]

\[ S = 2,82 \times 10^{-7} \, m² \]

\[ S = 0,282 \, mm² \]

Vậy, tiết diện của dây dẫn nhôm là 0,282 mm².

Giải bài tập về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (SGK – Vật lý 9)

Giải bài tập về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (SGK - Vật lý 9)

Bài 1: (SGK Vật lý 9 – Trang 25)

Câu hỏi: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn, cần tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có những đặc điểm gì?

Gợi ý đáp án:

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn, chúng ta cần tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng được làm từ các vật liệu khác nhau.

Bài 2: (SGK Vật lý 9 – Trang 26)

Câu hỏi: Dựa vào bảng 1 (SGK), hãy tính điện trở của một đoạn dây dẫn bằng constantan dài \( l = 1m \) và có tiết diện \( S = 1mm² \).

Gợi ý đáp án:

Theo bảng 1, điện trở suất của dây dẫn constantan là \( \rho = 0,50 \times 10^{-6} \, \Omega \cdot m \).

Điều này có nghĩa là nếu có một sợi dây constantan hình trụ dài \( l_1 = 1m \) và tiết diện \( S_1 = 1m² \), thì điện trở của nó sẽ là:

\[ R_1 = 0,50 \times 10^{-6} \, \Omega \]

Vậy, điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài \( l = 1m \) và có tiết diện \( S = 1mm² \) sẽ thỏa mãn hệ thức:

\[ \frac{R}{R_1} = \frac{S_1}{S} \]

Với \( S = 1mm² = 1 \times 10^{-6} m² \):

\[ \frac{R}{0,50 \times 10^{-6}} = \frac{1m²}{1 \times 10^{-6} m²} \]

\[ \frac{R}{0,50 \times 10^{-6}} = 10^6 \]

\[ R = 10^6 \times 0,50 \times 10^{-6} \, \Omega \]

\[ R = 0,5 \, \Omega \]

Vậy, điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài 1m và có tiết diện 1mm² là 0,5Ω.

Bài 3: SGK Vật lý 9 – Trang 26 

Câu hỏi: Để xác định công thức tính điện trở \( R \) của một dây dẫn có chiều dài \( l \), tiết diện \( S \) và được làm từ vật liệu có điện trở suất \( \rho \), hãy tính theo các bước như trong bảng 2 SGK.

Gợi ý đáp án:

Chiều dài dây dẫn (m)

Tiết diện dây dẫn (m²)

Điện trở của dây dẫn

1

1

\[ R_1 = \rho \]

𝑙

1

\[ R_2 = \rho \cdot l \]

𝑙

\( S \)   

\[ R_3 = \frac{\rho \cdot l}{S} \]

Qua bảng trên, chúng ta có thể xác định công thức tổng quát để tính điện trở của một dây dẫn dựa trên chiều dài, tiết diện và điện trở suất của vật liệu.

Bài 4: (SGK Vật lý 9 – Trang 27)

Cho một đoạn dây đồng dài \( l = 4m \) với tiết diện tròn có đường kính \( d = 1mm \) (lấy \( \pi = 3,14 \)).

Hướng dẫn giải:

Chuyển đổi đơn vị:

Đường kính \( d = 1mm = 10^{-3}m \)

Áp dụng công thức:

 • Từ bảng điện trở suất ở trang 26 SGK, ta có công thức điện trở của đoạn dây:

\[R = \frac{\rho \cdot l}{S}\]

Trong đó:

 • Chiều dài dây \( l = 4m \)
 • Tiết diện dây \( S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot (0,001)^2}{4} = 7,85 \cdot 10^{-7} m^2 \)
 • Điện trở suất của đồng \( \rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega.m \)

Thay vào công thức:

\[R = \frac{\rho \cdot l}{S} = \frac{1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 4}{7,85 \cdot 10^{-7}} = 0,0866\Omega\]

Bài 5: (SGK Vật lý 9 – Trang 27)

Tính điện trở của các loại dây dẫn khác nhau

a) Dây nhôm dài 2m và tiết diện 1mm²

Dữ liệu:

 • Điện trở suất của nhôm: \( \rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \Omega.m \)
 • Chiều dài dây \( l = 2m \)
 • Tiết diện dây \( S = 1mm² = 10^{-6} m² \)

Tính toán điện trở:

\[R = \frac{\rho \cdot l}{S} = \frac{2,8 \cdot 10^{-8} \cdot 2}{10^{-6}} = 0,056 \Omega\]

b) Dây nikelin dài 8m, đường kính 0,4mm

Dữ liệu:

 • Điện trở suất của nikelin: \( \rho = 0,4 \cdot 10^{-8} \Omega.m \)
 • Chiều dài dây \( l = 8m \)
 • Đường kính dây \( d = 0,4mm = 0,4 \cdot 10^{-3} m \)
 • Tiết diện dây \( S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot (0,4 \cdot 10^{-3})^2}{4} = 1,256 \cdot 10^{-7} m² \)

Tính toán điện trở:

\[R = \frac{\rho \cdot l}{S} = \frac{0,4 \cdot 10^{-8} \cdot 8}{1,256 \cdot 10^{-7}} = 0,25 \Omega\]

c) Dây đồng dài 400m, tiết diện 2mm²

Dữ liệu:

 • Điện trở suất của đồng: \( \rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega.m \)
 • Chiều dài dây \( l = 400m \)
 • Tiết diện dây \( S = 2mm² = 2 \cdot 10^{-6} m² \)

Tính toán điện trở:

\[R = \frac{\rho \cdot l}{S} = \frac{1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 400}{2 \cdot 10^{-6}} = 3,4 \Omega\]

Với các bài toán trên, chúng ta đã áp dụng công thức tính điện trở và sử dụng các thông số từ bảng điện trở suất để tính toán chính xác giá trị điện trở của các loại dây dẫn khác nhau.

Bài 6: (SGK Vật Lý 9 – Trang 27)

Cho một dây tóc bóng đèn bằng chất liệu vonfram ở 20°C có điện trở \( R = 25Ω \) và tiết diện tròn với bán kính \( r = 0,01mm \). Hãy tính chiều dài của dây tóc bóng đèn này (lấy \( \pi = 3,14 \)).

Hướng dẫn giải:

Thông tin đã cho:

 • Điện trở: \( R = 25Ω \)
 • Bán kính: \( r = 0,01mm = 0,01 \cdot 10^{-3} m \)
 • Điện trở suất của vonfram: \( \rho = 5,5 \cdot 10^{-8} Ω.m \)

Tính tiết diện dây:

\[S = \pi r^2 = 3,14 \cdot (0,01 \cdot 10^{-3})^2 = 3,14 \cdot 10^{-10} m^2\]

Áp dụng công thức tính điện trở:

\[ R = \frac{\rho \cdot l}{S} \]\implies l = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{25 \cdot 3,14 \cdot 10^{-10}}{5,5 \cdot 10^{-8}}\]

Tính chiều dài dây:

\[l = \frac{25 \cdot 3,14 \cdot 10^{-10}}{5,5 \cdot 10^{-8}} \approx 0,1427 m\]

Vậy chiều dài của dây tóc bóng đèn là khoảng \( 0,1427 m \).

Câu hỏi trắc nghiệm về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Câu hỏi trắc nghiệm về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Câu 1: Điện trở suất của một vật liệu được kí hiệu là gì?

A. R

B. ρ

C. ρl

D. Rl

Đáp án: B. ρ.

Câu 2: Đơn vị của điện trở suất là gì?

A. Ôm (Ω)

B. Vôn (V)

C. Ampe (A)

D. Ôm mét (Ω.m)

Đáp án: D. Ôm mét (Ω.m).

Câu 3: Câu nào sau đây không đúng về điện trở suất của vật liệu?

A. Điện trở suất của vật liệu phụ thuộc vào bản chất của vật liệu.

B. Điện trở suất của vật liệu phụ thuộc vào chiều dài của vật liệu.

C. Điện trở suất của vật liệu phụ thuộc vào tiết diện của vật liệu.

D. Điện trở suất của kim loại thường nhỏ hơn điện trở suất của chất cách điện.

Đáp án: C. Điện trở suất của vật liệu phụ thuộc vào tiết diện của vật liệu.

Câu 4: Hai dây dẫn cùng chiều dài, cùng tiết diện được làm bằng hai vật liệu khác nhau. Dây dẫn nào có điện trở lớn hơn nếu điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn này lớn hơn điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn kia?

A. Dây dẫn làm bằng vật liệu có điện trở suất lớn hơn.

B. Dây dẫn làm bằng vật liệu có điện trở suất nhỏ hơn.

C. Hai dây dẫn có điện trở bằng nhau.

D. Không đủ thông tin để kết luận.

Đáp án: A. Dây dẫn làm bằng vật liệu có điện trở suất lớn hơn.

Câu 5: Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa điện trở (R) của một đoạn dây dẫn, điện trở suất (ρ) của vật liệu làm dây dẫn, chiều dài (l) và tiết diện (S) của dây dẫn?

A. R = ρl/S

B. R = ρS/l

C. R = l/ρS

D. R = S/ρl

Đáp án: A. R = ρl/S.

Câu 6: Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài 2m và có tiết diện 0,5mm² có điện trở là 8Ω. Điện trở suất của đồng là bao nhiêu?

A. 8 Ω.m

B. 16 Ω.m

C. 0,0625 Ω.m

D. 0,125 Ω.m

Đáp án: C. 0,0625 Ω.m.

Câu 7: Một dây dẫn bằng nhôm dài 10m và có tiết diện 1mm² có điện trở xấp xỉ bằng bao nhiêu?

A. 12,8 Ω

B. 12,9 Ω

C. 13 Ω

D. 13,1 Ω

Đáp án: C. 13 Ω.

Câu 8: Giải thích vì sao dây dẫn điện thường được làm bằng kim loại?

A. Kim loại có điện trở suất nhỏ.

B. Kim loại có tính dẻo, dễ dát mỏng.

C. Kim loại có giá thành rẻ.

D. Tất cả các lý do trên.

Đáp án: D. Tất cả các lý do trên.

Câu 9: Nêu một số ứng dụng của sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn trong thực tế.

A. Chế tạo dây dẫn điện, điện trở, biến trở.

B. Chế tạo các dụng cụ đo lường điện.

C. Chế tạo các thiết bị điện tử.

D. Tất cả các ứng dụng trên.

Đáp án: D. Tất cả các ứng dụng trên.

Qua bài viết trên vatly.edu.vn, chúng ta đã thấy rõ sự ảnh hưởng của vật liệu làm dây dẫn đến điện trở. Việc lựa chọn vật liệu phù hợp không chỉ giúp giảm thiểu tổn thất điện năng mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết bị điện. Hãy luôn cập nhật và áp dụng những kiến thức này vào thực tế để đạt được hiệu suất tối ưu nhất trong mọi ứng dụng điện tử.