Giải mã bí ẩn dòng điện không đổi: Công thức và bài tập chọn lọc

Khám phá bí ẩn của dòng điện không đổi qua công thức và bài tập chọn lọc là một hành trình thú vị và sâu sắc, đặc biệt là trên trang vatly.edu.vn. Dòng điện không đổi, một khái niệm vừa quen thuộc vừa đầy bất ngờ trong lĩnh vực vật lý, chứa đựng nhiều điều kỳ diệu đang chờ được giải mã.

Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào những công thức cơ bản và bài tập chọn lọc, để không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có thể áp dụng kiến thức một cách linh hoạt trong thực tiễn.

Khái niệm về dòng điện không đổi

khai-niem-ve-dong-dien-khong-doi

Dòng điện không đổi (Direct Current – DC) là dòng điện mà cường độ và chiều của nó không thay đổi theo thời gian. Điều này có nghĩa là, trong một mạch điện có dòng điện không đổi, electron luôn di chuyển từ cực âm sang cực dương của nguồn điện và duy trì một giá trị cường độ ổn định.

Đặc điểm:

 • Chiều: Chiều của dòng điện không đổi được quy ước là chiều từ cực dương sang cực âm của nguồn điện.
 • Cường độ: Cường độ dòng điện không đổi được đo bằng Ampe kế (A).
 • Ứng dụng: Dòng điện không đổi được sử dụng trong nhiều ứng dụng như:Mạ điện, điện phân, chạy các thiết bị điện tử

Công thức tính dòng điện không đổi

cong-thuc-tinh-dong-dien-khong-doi

Cường độ dòng điện

Định nghĩa: Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng thương số của điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t và khoảng thời gian đó.

Công thức: I = q / t

 • I: Cường độ dòng điện (A)
 • q: Điện lượng (C)
 • t: Khoảng thời gian (s)

Điện trở

Định nghĩa: Điện trở của vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của vật dẫn.

Công thức: R = U / I

 • R: Điện trở (Ω)
 • U: Hiệu điện thế (V)
 • I: Cường độ dòng điện (A)

Định luật Ôm

Nội dung: Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch.

Công thức: I = U / R

Ví dụ: Một đoạn mạch có hiệu điện thế U = 12V, điện trở R = 2Ω. Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.

Giải: Áp dụng công thức I = U / R, ta có: I = 12V / 2Ω = 6A => Vậy cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 6A.

Đại lượng nào dùng để đo cường độ dòng điện và điện lượng?

dai-luong-nao-dung-de-do-cuong-do-dong-dien-va-dien-luong

Đại lượng dùng để đo cường độ dòng điện là Ampe (A).

Đại lượng dùng để đo điện lượng là Culông (C).

Giải thích: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được đo bằng số lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính cường độ dòng điện: I = q/t

Trong đó:

 • I là cường độ dòng điện (A)
 • q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng (C)
 • t là thời gian (s)

Đơn vị:

 • Ampe (A) là đơn vị đo cường độ dòng điện trong hệ SI.
 • Culông (C) là đơn vị đo điện lượng trong hệ SI.

Ví dụ:

 • Một dòng điện có cường độ 1A nghĩa là trong 1 giây có 1 Culông điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn.
 • Một tụ điện có điện dung 1F được tích điện đến điện áp 1V thì điện lượng của tụ điện là 1C.

Các câu hỏi về dòng điện và dòng điện không đổi

cac-cau-hoi-ve-dong-dien-va-dong-dien-khong-doi

Câu 1: Dòng điện là gì?

A. Dòng chuyển dời của các hạt mang điện.

B. Dòng chuyển dời của các electron.

C. Dòng chuyển dời của các ion dương.

D. Dòng chuyển dời của các ion âm.

Đáp án: A.

Câu 2: Dòng điện không đổi là gì?

A. Dòng điện có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.

B. Dòng điện có chiều không thay đổi, nhưng cường độ thay đổi theo thời gian.

C. Dòng điện có chiều thay đổi, nhưng cường độ không thay đổi theo thời gian.

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

Đáp án: D.

Câu 3: Cường độ dòng điện được đo bằng đơn vị nào?

A. Vôn (V).

B. Culông (C).

C. Ôm (Ω).

D. Ampe (A).

Đáp án: D.

Câu 4: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Ôm?

A. I = U/R.

B. U = I/R.

C. R = U/I.

D. R = I/U.

Đáp án: A.

Câu 5: Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Chất liệu của dây dẫn.

B. Chiều dài của dây dẫn.

C. Tiết diện của dây dẫn.

D. Cả ba yếu tố trên.

Đáp án: D.

Câu 6: Công thức tính công suất của dòng điện là gì?

A. P = U.I.

B. P = U/I.

C. P = I/U.

D. P = U^2/R.

Đáp án: A.

Câu 7: Nhiệt lượng tỏa ra trên một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Điện trở của dây dẫn.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. Thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn.

D. Cả ba yếu tố trên.

Đáp án: D.

Câu 8: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Điện trở tương đương của đoạn mạch là gì?

A. Rtđ = R1 + R2.

B. Rtđ = R1 – R2.

C. Rtđ = R1/R2.

D. Rtđ = R2/R1.

Đáp án: A.

Câu 9: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch là gì?

A. Rtđ = R1 + R2.

B. Rtđ = 1/(1/R1 + 1/R2).

C. Rtđ = R1/R2.

D. Rtđ = R2/R1.

Đáp án: B.

Câu 10: Suất điện động của nguồn điện là gì?

A. Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

B. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

C. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tạo ra dòng điện trong mạch điện.

D. Cả ba đại lượng trên.

Đáp án: D.

Câu 11: Một điện trở R = 10Ω được mắc vào hai đầu dây dẫn có hiệu điện thế U = 20V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là:

A. I = 2A

B. I = 0,5A

C. I = 0,2A

D. I = 5A

Đáp án: A.

Câu 12: Một bóng đèn có ghi 220V – 100W được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Điện trở của bóng đèn là:

A. R = 484Ω

B. R = 220Ω

C. R = 100Ω

D. R = 55Ω

Đáp án: A.

Câu 13: Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 giờ là:

A. A = 3600000J

B. A = 1000000J

C. A = 360000J

D. A = 100000J

Đáp án: A.

Câu 14: Một động cơ điện có ghi 220V – 880W được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là:

A. I = 4A

B. I = 2A

C. I = 1A

D. I = 0,5A

Đáp án: A.

Câu 15: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 1000 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp là 200 vòng. Khi mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện có hiệu điện thế 220V thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là:

A. U = 44V

B. U = 22V

C. U = 11V

D. U = 5,5V

Đáp án: A.

Câu 16: Một acquy có suất điện động 12V và điện trở trong 2Ω. Cường độ dòng điện qua acquy khi acquy được mắc vào mạch điện có điện trở 6Ω là:

A. I = 2A

B. I = 1A

C. I = 0,5A

D. I = 0,25A

Đáp án: A.

Cuộc hành trình giải mã bí ẩn dòng điện không đổi qua công thức và bài tập đã kết thúc, nhưng kiến thức và hiểu biết của bạn về chủ đề này sẽ không bao giờ dừng lại. vatly.edu.vn hy vọng đã cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để tiếp tục khám phá và ứng dụng kiến thức về dòng điện không đổi trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Đừng quên thử sức với nhiều bài tập khác và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng học thuật của chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn. Hãy tiếp tục hành trình khám phá và học hỏi không ngừng trong thế giới kỳ diệu của vật lý.