Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu

Nguyễn Tấn Lập Upload ngày 03/09/2010 06:34

- Download [535 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

HD GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPT QG CỦA BDG CÔNG BỐ 6 - 12- 2018 [Word] - 604 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu
Dien-bai 9.PPT