Bài 31 PTTT Khí lí tưởng- Ban cơ bản-(N.T.Thành-THPT Trần Phú- Đăk Nông)

nguyen tien thanh Upload ngày 30/07/2010 14:39

- Download [802 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 4 NĂM 2017 [PDF] - 3,023 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 4 NĂM 2017 [PDF] - 3,023 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 4 NĂM 2017 [PDF] - 3,023 lượt tải
BÀI TOÁN ĐỘ LỆCH PHA [Word] - 1,524 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài 31 PTTT Khí lí tưởng- Ban cơ bản-(N.T.Thành-THPT Trần Phú- Đăk Nông)
bai thi.ppt