Link torrent tải bộ Kaplan TOEFL iBT 2010-2011 (file .iso, 239 MB)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 22/07/2010 07:52

- Download [1,839 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Ngoại ngữ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Link torrent tải bộ Kaplan TOEFL iBT 2010-2011 (file .iso, 239 MB)
Kaplan_TOEFL_iBT_2010-2011_(Malestrom).5707263.TPB.rar