Nghiên cứu độ rộng vạch phổ trong dây lượng tử hình chữ nhật

Nguyễn Đình Hiên Upload ngày 29/06/2010 19:03

- Download [410 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Nghiên cứu độ rộng vạch phổ trong dây lượng tử hình chữ nhật
DetaiKH-Dinhhien.pdf