Đề & đáp án thi tuyển vào lớp 10 tại TPHCM (đủ các môn)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 23/06/2010 22:36

- Download [1,472 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Đề tuyển sinh vào lớp 10]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề & đáp án thi tuyển vào lớp 10 tại TPHCM (đủ các môn)
TS10_2010_TPHCM.rar