Phần mềm mô phỏng, tính toán vật lí

Trương Thị Hoàng Oanh Upload ngày 21/05/2010 10:42

- Download [596 lần], Kiểu file: [.exe], Chuyên mục [Phần mềm mô phỏng hiện tượng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Kỹ thuật viết TNKQ [Word] - 417 lượt tải
Xác định HỆ SỐ Công suât nhờ máy tính [PDF] - 2,125 lượt tải
[] - 0 lượt tải
English for Physics [PDF] - 1,036 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tính nhanh số vân tối trùng GT ánh sáng [Word] - 1,425 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Mạch dao động LC1 [Word] - 897 lượt tải
Phần mềm mô phỏng, tính toán vật lí
DemoPhys.exe