Phần mềm luyện đánh máy

Nguyễn Xuân Liêm Upload ngày 28/10/2009 07:14

- Download [1,032 lần], Kiểu file: [.zip], Chuyên mục [Các phần mềm khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi thử ĐH lần 1 - Năm 2009 - THPT Vũ Quang - Hà Tĩnh [Word] - 1,814 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[Flash] Sóng âm [JAR] - 597 lượt tải
Các dạng BT của sóng cơ [Word] - 1,904 lượt tải
[] - 0 lượt tải
10 Secrets High School Test (for SAT) [PDF] - 233 lượt tải
Phần mềm luyện đánh máy