Walecka J.D. - Theoretical nuclear and subnuclear physics

nguyenhuuha Upload ngày 24/10/2009 18:22

- Download [714 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Lý 10NC: Vận tốc trong chuyển động thẳng [PPT] - 1,243 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài toán cực trị vật lý 10 [PDF] - 777 lượt tải
Đề lần 1/2013 trường Phan Đăng Lưu, Nghệ An [Word] - 841 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài tập Dao động cơ. Mức độ 1 - nhận biết [Word] - 138 lượt tải
Walecka J.D. - Theoretical nuclear and subnuclear physics