Bài toán Liên quan đến Hệ Con lắc đơn và Chuyên động của vật sau khi dây đứt

Trần Tuệ Gia Upload ngày 10/09/2021 10:10

- Download [61 lần], Kiểu file: [.], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
* Giải các bài tập Lý 12 - Phần vật lí hạt nhân [Word] - 5,465 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Lực từ. Cảm ứng từ [PPTX] - 1,364 lượt tải
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ [PDF] - 777 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài toán Liên quan đến Hệ Con lắc đơn và Chuyên động của vật sau khi dây đứt