Giáo trình vật lý nguyên tử hạt nhân - ĐHSP TP.HCM

TS. Thái Khắc Định Upload ngày 21/08/2009 14:56

- Download [2,036 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Ebook Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
Internet Download Manager [EXE] - 1,124 lượt tải
Thấu kính mỏng (tiết 2) [PPT] - 1,558 lượt tải
Chuyên đề giao thoa sóng ánh sáng [RAR] - 3,380 lượt tải
Tuyển tập 165 bài tập vât lý [PDF] - 2,674 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ TT1 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA [PDF] - 1,131 lượt tải
Giáo trình vật lý nguyên tử hạt nhân - ĐHSP TP.HCM