A First Introduction to Quantum Physics - Pieter Kok

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 16/04/2019 12:10

- Download [63 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebooks Vật lý lượng tử]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đáp án chuyên Phan Bội Châu 2017 [PDF] - 772 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
450 bài tập VL10 cơ bản (phần 2 - câu 151 đến 300) [Word] - 1,567 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
A First Introduction to Quantum Physics - Pieter Kok
undergraduate-lecture-notes-in-physics-pieter-kok---a-first-introduction-to-quantum-physics-2018-springer-international-publishing.thuvienvatly.com.1697f.pdf