Lectures on Quantum Mechanics With Problems, Exercises and Their Solutions by Jean-Louis Basdevant

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 16/04/2019 12:10

- Download [51 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebooks Vật lý lượng tử]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Lectures on Quantum Mechanics With Problems, Exercises and Their Solutions by Jean-Louis Basdevant
graduate-texts-in-physics-jean-louis-basdevant-lectures-on-quantum-mechanics-with-problems-exercises-and-their-solutions-2016-springer.thuvienvatly.com.b3cbb.pdf