Đề thi kết thúc HP môn quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo 2017-2018

phamthimyhao Upload ngày 25/06/2018 19:51

- Download [487 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi kết thúc HP môn quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo 2017-2018
qlhcnn-2017-2018.thuvienvatly.com.65ecd.pdf