Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế.

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 23/10/2017 15:28

- Download [1,352 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý [RAR] - 1,379 lượt tải
Ôn tập lý thuyết 12 - 700 câu phát biểu Đúng Sai [PDF] - 756 lượt tải
The Green House Effect [PDF] - 751 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài toán dao động tắt dần [Word] - 958 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế.
song-am-ban-dp.thuvienvatly.com.cf333.pdf