Mathematica in theoretical physics selected examples from classical mechanics to fractals - Gerd Baumann

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 09/01/2017 08:53

- Download [161 lần], Kiểu file: [.djvu], Chuyên mục [Toán cho Vật lí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Lí thuyết điện xoay chiều [Word] - 694 lượt tải
[] - 0 lượt tải
313 câu trắc nghiệm dao động và sóng cơ [Word] - 2,437 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Mathematica in theoretical physics selected examples from classical mechanics to fractals - Gerd Baumann
telos---the-electronic-library-of-science-gerd-baumann-mathematica-in-theoretical-physics-selected-examples-from-classical-mechanics-to-fractals-springer-1996.thuvienvatly.com.6a09f.djvu