HSGTP Đà Nẵng- Lớp 9 năm 2016

LÊ TRUNG TIẾN Upload ngày 27/02/2016 11:13

- Download [839 lần], Kiểu file: [.jpg], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sóng ánh sáng [Word] - 663 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tần số thay đổi xác định hệ số công suất đoạn mạch [Word] - 686 lượt tải
* Bài tập Công suất điện xoay chiều [PDF] - 5,983 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Dòng điện trong kim loại 11CB [RAR] - 705 lượt tải
HSGTP Đà Nẵng- Lớp 9 năm 2016
-hsg-2016-lop-9-Dn.thuvienvatly.com.cd56d.jpg