Bài 7. Sai số các phép đo đại lượng vật lí

KIEU THANH BAC Upload ngày 29/10/2015 07:39

- Download [736 lần], Kiểu file: [.pptx], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
Đề thi Toán Chuyên vào 10 năm 2010 trường Hoàng Văn Thụ [Word] - 263 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
New Scientist Magazine - August 29th 2009 [PDF] - 670 lượt tải
Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý 11 [EXE] - 1,149 lượt tải
Thí nghiệm Vật Lí ảo - ĐHBK Hà Nội [RAR] - 2,559 lượt tải
Bài 7. Sai số các phép đo đại lượng vật lí
bai-7-sai-so-phep-do-cac-dai-luong-vat-ly.thuvienvatly.com.ed000.pptx