Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 06/09/2015 17:48

- Download [553 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
Nature Physics (03/2009) [PDF] - 727 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sky And Telescope, 05/1999 [PDF] - 692 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Dòng điện Fu-cô [PPT] - 838 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng
bai-9.thuvienvatly.com.3c5a0.pdf