Một cách giải khác cho câu 41 đề 138

§oµn C«ng Ph­¬ng Upload ngày 28/07/2015 21:06

- Download [193 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài liệu khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Một cách giải khác cho câu 41 đề 138
ng-dung-so-phuc-de-giai-cau-41-de-138-ki-thi-thpt-quoc-gia-2015.thuvienvatly.com.942ee.doc