A Student's Guide to Fourier Transforms With Applications in Physics and Engineering

lê văn long Upload ngày 06/11/2014 18:56

- Download [350 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán cho Vật lí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

A Student's Guide to Fourier Transforms With Applications in Physics and Engineering
jfjamesastudentsguidetofouriertransformswithapplicationsinphysicsandengineeringthirdedition2011.thuvienvatly.com.6a8b7.pdf