11CB Bài 03 (Trần Công Huẩn - Chuyên Tiền Giang)

Trần Công Huẩn Upload ngày 26/05/2014 08:05

- Download [939 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Điện tích, điện trường - Vật lí 11.]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

11CB Bài 03 (Trần Công Huẩn - Chuyên Tiền Giang)
11cbbai03-dg2014.thuvienvatly.com.94893.ppt