Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ (Trần Kim Bắc)

Trần Kim Bắc_THPT Trần Phú Upload ngày 10/04/2009 15:13

- Download [1,485 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ (Trần Kim Bắc)