Đáp án đề thi tốt nghiệp 2009 môn TIếng Anh (Báo Tuổi Trẻ)

quang Upload ngày 11/06/2009 14:46

- Download [804 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ngoại ngữ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đáp án đề thi tốt nghiệp 2009 môn TIếng Anh (Báo Tuổi Trẻ)