Sự hội tụ và phân kì của một chùm tia laze (Nguyễn Thế Bình)

Nguyễn Thế Bình, Khoa vật lí, ĐH KHTN Upload ngày 01/06/2009 15:00

- Download [944 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Olympic Vật lý Quốc tế]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Sự hội tụ và phân kì của một chùm tia laze (Nguyễn Thế Bình)