Physics World at 25 October 2013 special issue

Nguyễn Xuân Trị Upload ngày 30/10/2013 07:24

- Download [324 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tạp chí Physics World & Physics Today]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Physics World at 25 October 2013 special issue
physics-world-at-25-october-2013-special-issue.thuvienvatly.com.40d3c.pdf