Tạp chí Tin học & nhà trường tháng 9-2013

Thế Giới Số Upload ngày 16/09/2013 16:08

- Download [615 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tạp chí Tin học & nhà trường]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tạp chí Tin học & nhà trường tháng 9-2013
thnt-09.thuvienvatly.com.033cd.pdf