[Vật Lý 12]_Sóng ánh sáng_Tán sắc ánh sáng_Lý thuyết

Đặng hồng Minh Upload ngày 23/03/2013 17:29

- Download [449 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[Vật Lý 12]_Sóng ánh sáng_Tán sắc ánh sáng_Lý thuyết
vat-ly-12song-anh-sangtan-sac-anh-sangly-thuyet.thuvienvatly.com.dca5e.pdf