Tiết 57: Thấu kính mỏng (tt) 11CB (Võ Văn Thanh)

Võ Văn Thanh Upload ngày 26/03/2009 20:50

- Download [986 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tiết 57: Thấu kính mỏng (tt) 11CB (Võ Văn Thanh)