Sự phóng xạ 12 NC (Phạm thị Phượng)

Phạm thị Phượng Upload ngày 10/04/2009 19:47

- Download [2,504 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
Đề thi học sinh giỏi Lý lớp 12 Đồng Tháp năm 2009 [Word] - 1,440 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Tạp chí Scientific American, số tháng 2/2008 [PDF] - 778 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Sự phóng xạ 12 NC (Phạm thị Phượng)