PCTest- phiên bản 2.2 (đã sửa chữa các hạn chế của phiên bản trước)

phanlean Upload ngày 14/04/2009 19:21

- Download [6,636 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Phần mềm về trắc nghiệm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

PCTest- phiên bản 2.2 (đã sửa chữa các hạn chế của phiên bản trước)