Giới thiệu Dự án về mắt (Cận thị học đường)

honglanh Upload ngày 18/05/2012 09:25

- Download [277 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Tài liệu khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Giới thiệu Dự án về mắt (Cận thị học đường)
duanmat.thuvienvatly.com.3297c.ppt