12NC - Bài 61 Thuyết Big Bang

Trần Công Huẩn Upload ngày 11/04/2012 07:44

- Download [782 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

12NC - Bài 61 Thuyết Big Bang
12nc-bai61dg2011.thuvienvatly.com.e308f.ppt