Cooperative Recombination of a Quantized High-Density Electron-Hole Plasma

lê văn long Upload ngày 03/04/2012 10:55

- Download [207 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Các bài báo tiếng nước ngoài]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Cooperative Recombination of a Quantized High-Density Electron-Hole Plasma
cooperative-recombination-of-a-quantized-high-density-electron-hole-plasma.thuvienvatly.com.affb8.pdf