Định luật Charles

ptkphuong183 Upload ngày 23/02/2012 15:26

- Download [953 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Nhiệt học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Định luật Charles
Qua_trinh_dang_tich_va_dinh_luat_Sac__lo_Phuong day.ppt