Đề thi chọn đt dự thi HSG QG tỉnh Quảng Bình vòng 1 năm 2011

Nguyen Dinh Tan Upload ngày 28/11/2011 11:13

- Download [638 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi chọn đt dự thi HSG QG tỉnh Quảng Bình vòng 1 năm 2011
Chon_DT_V1.pdf