[Dành Cho Giáo Viên]-Tham khảo bộ đề thi và đáp án Vật Lí lớp 10 của tác giả I.V. Godova, LB Nga-Xuất bản năm 2011 (Tiếng Nga)

ephoton Upload ngày 11/05/2011 17:44

- Download [577 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài liệu khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Kiểm tra 45 phút trắc nghiệm Lí 11 (HKI 2014-2015) [Word] - 3,687 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Kể chuyện về kiim loại [PDF] - 564 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài thực hành 2 APhO 2016 [PDF] - 123 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[Dành Cho Giáo Viên]-Tham khảo bộ đề thi và đáp án Vật Lí lớp 10 của tác giả I.V. Godova, LB Nga-Xuất bản năm 2011 (Tiếng Nga)
Физика. 10кл. Контр. работы в новом формате_Годова И.В_2011 -96с.PDF