Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007-Môn Hóa Học- Không phân ban(Có kèm theo đáp án)

Nguyễn Tấn Trung-Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn Upload ngày 05/08/2008 07:21

- Download [6,084 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Thi thử Lý chuyên KHTN 2012 lần 6 (thi 17/6/2012) [PDF] - 178 lượt tải
LTĐH 2012 [PDF] - 259 lượt tải
Bài tập tự luận chương II vật lý 10 CB [Word] - 2,775 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài tập sóng cơ [Word] - 972 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Phương pháp giải bài toán dao động tắt dần - Vật lý 12 [PDF] - 480 lượt tải
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007-Môn Hóa Học- Không phân ban(Có kèm theo đáp án)