Phương pháp tính Tích phân từng phần (mẹo tính nhanh)

Nguyen van tam Upload ngày 31/03/2011 14:41

- Download [1,286 lần], Kiểu file: [.], Chuyên mục [Toán học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Phương pháp tính Tích phân từng phần (mẹo tính nhanh)