cân bằng và chuyển động của vật rắn có trục quay cố định_momen lưc

van dat Upload ngày 25/11/2010 08:22

- Download [1,817 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề số 7 rèn luyện Quốc gia vật lý 2017 [Word] - 732 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề cương VL 12 chương 1 [Word] - 1,361 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
cân bằng và chuyển động của vật rắn có trục quay cố định_momen lưc
thao giang momen luc_van thanh dat_1_1.ppt