Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0

Le Thai Trung Upload ngày 03/11/2010 13:40

- Download [807 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Kho tài nguyên tin học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Bài giảng Viba số [RAR] - 978 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0
HuongdansudungAdobePresenter7.0(new).pdf